Mobilne sztuczne płuca, mierzące poziom zanieczyszczenia powietrza, wpisują się powoli w krajobraz zasnutych smogiem miast polskich. Wszystko to za sprawą akcji Polskiego Alarmu Smogowego – “Zobacz, czym oddychasz!”. Niestety instalacji jest nadal zbyt mało, by w różnych regionach kraju na bieżąco monitorować jakość powietrza i wyniki pokazywać mieszkańcom.
W Wejherowie kwestia ta zostanie wkrótce rozwiązana, dzięki wspólnej inicjatywie Wejherowskiego Alarmu Smogowego i Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.

Połączenie sił organizacji ekologicznej i lokalnej placówki edukacyjnej, czynne zaangażowanie uczniów, nauczycieli i społeczników to początek współpracy, która mamy nadzieję przyniesie sukces w postaci coraz szybszej zmiany jakości powietrza w naszym powiecie. Akcja ma skłonić do refleksji i działań zarówno samorządowców, przedsiębiorców, jak i mieszkańców. Chcemy być powiatem, w którym jakość powietrza, a tym samym zdrowie mieszkańców to sprawa priorytetowa.

foto: www.pzs4-samochodowka.pl

Powiat wejherowski od lat ma problemy z fatalną jakością powietrza, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, którego przyczyną jest tzw. niska emisja spowodowana ogrzewaniem budynków paliwami stałymi w nieefektywnych (pozaklasowych) kotłach. Specjalistyczna stacja pomiarowa w Wejherowie wiele razy pokazywała przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM 10 i rakotwórczego benzo(a)pirenu w pyle PM 10.

Pisaliśmy o tym na naszej stronie internetowej w artykułach

Uchwały antysmogowe – krok w stronę czystego powietrza dla Pomorzan

Kiedy zostanie przywrócona profesjonalna stacja pomiarowa?

W świetle najnowszych badań, które jednoznacznie wskazują, że cząstki pyłu zawieszonego powodują m.in. alergię, przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych, a pochodne rakotwórczego benzo(a)pirenu są obecne w moczu u wszystkich badanych zyskujemy pewność, że smog przenika do naszych organizmów i nie na darmo nazywany jest “cichym zabójcą”.

rankingu 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich, aż 36 to miasta polskie. W 72% z nich przekraczane są średnie roczne dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza. W Polsce odnotowuje się także coraz większą liczbę zgonów z powodu smogu, którą szacuje się na poziomie 50 tys. rocznie. Dodatkowo naukowcy potwierdzają związek smogu ze śmiertelnością COVID-19: wielu zgonów można by uniknąć, gdyby zarażeni nie mieszkali w miejscach, gdzie powietrze jest tak bardzo zanieczyszczone. 

Sztuczne płuca jeszcze w tym sezonie zmierzą po raz pierwszy jakość naszego powietrza, ale prawdziwy test przejdą w każdej większej miejscowości naszego powiatu w przyszłym sezonie grzewczym. Poziom zanieczyszczenia płuc będzie można śledzić w miejscu ich instalacji, a bezpośrednie wyniki stacji pomiarowej na stronach internetowych: naszej oraz wejherowskiej Samochodówki.

Na jaki kolor i w jakim czasie “wejherowskie płuca” zmienią barwę? Przekonamy się wkrótce.

Materiał informacyjny dot. mobilnych płuc Twojej Telewizji Morskiej 

https://telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2021-03-01/55404-mobilne-pluca-sprawdza-jakosc-powietrza-w-regionie.html?play=on&fbclid=IwAR2SObzeJSYEdC0PwAmu2kOV1c_k1t52CzWvVbFVjU8og_LRcmuzvAI2Xkk