STOP SMOG

Program Stop Smog jest krajowym programem, który finansuje wymianę bądź likwidację węglowych źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób o niskich dochodach.
Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji.

Aktualne informacje i szczegóły rozwiązania