UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

Uchwały antysmogowe sejmiku województwa pomorskiego zostały przyjęte we wrześniu 2020 r. To jedno z najbardziej istotnych uregulowań prawnych, w oparciu o które możliwa jest realna poprawa stanu powietrza w województwie pomorskim.

Nasze województwo jest trzynastym w kraju, które uchwaliło akty prawne pozwalające aktywnie działać na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Uchwały – osobne dla miast oraz obszarów poza miastami – wskazują terminy, w jakich należy zlikwidować ogrzewanie węglowe w zależności od miejsca zamieszkania, klasy obecnie użytkowanego kotła węglowego i dostępnych innych źródeł ciepła.
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi
1) uchwały antysmogowej dla miast
2) uchwały antysmogowej dla obszarów poza miastami

Jako Wejherowski Alarm Smogowy wzięliśmy aktywny udział w pracach nad przygotowaniem pomorskich uchwał antysmogowych.
W ramach konsultacji społecznych 14 sierpnia 2020 r. zgłosiliśmy szereg uwag, wniosków i propozycji regulacji do projektów obu uchwał. Czujemy satysfakcję, że część z nich została wzięta pod rozwagę i uwzględniona.

Pełna treść uzasadnienia dla obu uchwał znajduje się poniżej
1) uzasadnienie dla uchwały antysmogowej dla miast
2) uzasadnienie dla uchwały antysmogowej dla obszarów poza miastami

Wdrożenie rozwiązań zawartych w uchwałach wymagać będzie konkretnej współpracy przedstawicieli samorządów, zaangażowanych organizacji pozarządowych (m.in. Wejherowskiego Alarmu Smogowego) oraz mieszkańców województwa.
Wsparciem dla podejmowanych działań mają być programy, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie dotacji i/lub nisko oprocentowanej pożyczki.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programów oraz prezentacją Wsparcie działań wynikających z uchwał antysmogowych.