O NAS

Pomorski Alarm Ekologiczny jest stowarzyszeniem powstałym na bazie założonego w marcu 2019 r. Wejherowskiego Alarmu Smogowego – Organizacji Ekologicznej, które pod jednym szyldem łączy wiele różnych osobowości i wspólny cel – życie w czystym i przyjaznym środowisku.

 

Impulsem do podjęcia decyzji o powstaniu organizacji były systematycznie pogarszające się wskaźniki zanieczyszczenia powietrza we wszystkich gminach powiatu wejherowskiego i niemal całkowity brak zapobiegawczych działań ze strony władz każdego szczebla.

Od początku głównym kierunkiem naszych działań są inicjatywy na rzecz poprawy stanu powietrza. Powiedzenie “Jesteś tym, czym oddychasz” traktujemy, jak swego rodzaju drogowskaz.

Systematyczna praca, kontakt z mieszkańcami i wnikliwa obserwacja otaczającej rzeczywistości utwierdziły nas w przekonaniu, że właściwym kierunkiem rozwoju (obok kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza) będzie podjęcie tematu dotyczącego ekologii i ochrony środowiska.

W związku z powyższym działamy wielokierunkowo przy jednoczesnej realizacji konkretnego celu. Wraz z działaniami informacyjnymi na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza spowodowanego głównie tzw. niską emisją oraz sposobów na jego ograniczanie podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy związane m.in. z rozbudową sieci ścieżek rowerowych, interweniujemy w przypadkach nielegalnej wycinki drzew czy skażenia wód gruntowych i powierzchniowych.

Zdajemy sobie sprawę, że poszanowanie oraz systematyczna poprawa stanu środowiska naturalnego zależy od wielu czynników. Świadomości społecznej, przepisów prawnych … i szeroko rozumianego dialogu. W związku z tym, jako społeczna organizacja apolityczna, rozmawiamy z przedstawicielami władzy każdego szczebla wiedząc, że kluczem do poprawy jest współpraca.

Jesteśmy zdeterminowani, by osiągnąć swój cel. Zależy nam na upowszechnieniu przekonania, że środowisko naturalne jest miejscem życia człowieka i jego ochrona powinna być priorytetem dla każdego z nas.

Członek Stowarzyszenia, osoba wspierająca czy sympatyk – każdy z nas ma swój wkład w dobro wspólne. Chcemy zostawić po sobie pozytywny ślad, dlatego zapraszamy do współuczestniczenia w działaniu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POMORSKI ALARM EKOLOGICZNY
ul. Przemysłowa 35a
84-200 Wejherowo

e-mail kontakt@pomorskialarmekologiczny.pl

NIP 588 24 48 678
Regon 387517542

KRS 0000943011

WŁADZE STOWARZYSZENIA

  • Prezes – Arkadiusz Szczygieł, tel. 510 528 871
  • Wiceprezes – Tomasz Nowak
  • Wiceprezes – Wojciech Stępkowski
  • Członek Zarządu – Renata Bautembach

DOKUMENTY STOWARZYSZENIA

Statut Stowarzyszenia

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

NUMER KONTA BANKOWEGO

Santander Bank Polska S.A.
91 1090 1102 0000 0001 4732 1580