Pomorska Mapa Smogu

Poprawa jakości powietrza to wyzwanie dla nas wszystkich. Smog i inne zanieczyszczenia nie znikną z dnia na dzień. Dopóki nie ulegnie to zmianie rozwiązaniem jest śledzenie ilości pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, a także wybranych zanieczyszczeń gazowych (dwutlenku siarki, ozonu, tlenków azotu, tlenku węgla oraz benzenu).

W powiecie wejherowskim, dzięki stale powiększającej się sieci czujników prywatnych i samorządowych, mamy coraz więcej możliwości monitorowania stanu powietrza.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia wskazań, głównie w sezonie grzewczym
i ograniczenia aktywności na powietrzu do niezbędnego minimum
w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych poziomów.