NASZE DZIAŁANIA

Głównym kierunkiem naszych działań były i są inicjatywy na rzecz poprawy stanu powietrza. Tematyka podejmowanych interwencji, kontakt z mieszkańcami
i wnikliwa obserwacja rzeczywistości utwierdziły nas w przekonaniu, że jednoczesne podjęcie tematu dotyczącego ekologii i ochrony środowiska to dobry kierunek rozwoju.
Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi (m.in. z Polskim Alarmem Smogowym), przedstawicielami władz, mediami, mieszkańcami realizujemy m.in. działania:
1) interwencyjne
2) konsultacyjne
3) informacyjne
4) edukacyjne
5) doradcze

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszej działalności
za okres III 2019 – XII 2020