PROGRAM MÓJ PRĄD

Program Mój Prąd umożliwia dofinansowanie zakupu małych instalacji fotowoltaicznych (PV) wytwarzających energię elektryczną z promieniowania słonecznego.

Na co można uzyskać dotację?
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
Nie podlega dofinansowaniu zwiększenie mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Kto może starać się o dotację?
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymogiem jest też podpisanie umowy kompleksowej, na mocy której użytkownik paneli oddaje nadwyżki prądu z fotowoltaiki do sieci energetycznej.

Jaka jest wysokość dotacji?
3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie (do 50% kosztów kwalifikowanych).

Jak można złożyć wniosek o dotację?
Wyłącznie przez internet za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GDW) na oficjalnej stronie programu „Mój Prąd” https://tiny.pl/9q2np Potrzebny do tego jest profil zaufany lub e-dowód.

Aktualne informacje i szczegóły rozwiązania