UCHWAŁA ANTYSMOGOWA POZA MIASTAMI

Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego (tzw. uchwała antysmogowa poza miastami) została przyjęta 28 września 2020 r. Dotyczy wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Terytorialnie nie dotyczy Gminy Miasta Sopot i obszarów miast, dla których zostały przyjęte osobne regulacje prawne.

Podstawy prawne oraz zakres działania uchwały przedstawia prezentacja pt. Uchwały antysmogowe dla miast województwa pomorskiego przygotowana przez Departament Środowiska i Rolnictwa.

Dodatkowo zachęcamy do pobierania i udostępniania materiałów informacyjnych przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, które prezentujemy poniżej.