PROGRAM MOJA WODA

Program Moja Woda zakłada dofinansowanie małych inwestycji służących lepszemu wykorzystaniu wód opadowych – deszczówki.
Adresatem programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.
Termin naboru wniosków: nabór ciągły do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.