“Zgroza, czym oddychają dzieci w trakcie zabawy na boisku” – taką opinię usłyszeliśmy na temat wyników pomiarów “mobilnych płuc” prowadzonych przy Szkole Społecznej nr 1 w Wejherowie. Przy bezwietrznej, często słonecznej pogodzie, gdy aura zachęcała do aktywności na zewnątrz, wskazania czujnika od wczesnych godzinnych rannych do popołudnia potrafiły być non stop przekroczone dwu- i trzykrotnie!

Smog w Wejherowie

Apogeum smogu osiągnęliśmy w Wejherowie i okolicy w Wigilię 2022 r. W niektórych godzinach powietrze było gorsze niż w Warszawie, Krakowie czy Katowicach (fot. zestawienie odczytów z lookO2). “Mobilne płuca” o godzinie 19:00 pokazywały 400% przekroczenia normy pyłu zawieszonego PM 10. To idealny przykład na to, z czym mierzymy się w smogowe dni na północy Polski.

Szkodliwe zanieczyszczenia powietrza blisko przedszkoli i szkół 

Wpływ zanieczyszczeń powietrza, występujących w pobliżu szkół, na funkcjonowanie układu nerwowego dzieci i młodzieży badano już wielokrotnie. Na podstawie badań i obserwacji przeprowadzonych m.in. w USA, Chinach i w Hiszpanii stwierdzono, że w szkołach położonych w miejscach, gdzie zanieczyszczenie powietrza było wyższe uczniowie:

 1. częściej byli nieobecni (co może świadczyć o gorszym stanie zdrowia),
 2. uzyskiwali gorsze wyniki w testach i egzaminach.

Udowodniono, że wpływ pyłu zawieszonego (zwłaszcza jego drobnej frakcji) można porównać u dzieci do skutków,
jakie niesie za sobą palenie papierosów przez matkę w czasie ciąży.

Smog = wolniejszy rozwój pamięci i gorsze wyniki w nauce

Dlaczego zamiast pisać wyłącznie o odczytach nawiązujemy do wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci?

Z kilku przyczyn:

 1. świadomość negatywnych skutków oddychania zanieczyszczonym powietrzem jest nadal niska,
 2. wskazania czujników jakości powietrza często nie są brane pod uwagę przy planowaniu aktywności na zewnątrz tj. spacery, zabawy na boisku,
 3. nawet chwilowe oddychanie powietrzem z kilkukrotnie przekroczonymi normami szkodzi każdemu (efekty mogą być nagłe i odsunięte w czasie), a zwłaszcza dzieciom!
  Dlaczego tak jest? O tym szczegółowo piszemy w naszych artykułach pt.
  Zanieczyszczenia powietrza mają szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci(część 1)(część 2)

  Monitorowanie jakości powietrza przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych powinno stać się priorytetem.
   Dzięki miernikom poziomu zanieczyszczeń można w szybki i łatwy sposób ocenić, czy wyjście na szkolne boisko będzie czasem regeneracji i odpoczynku, czy wręcz przeciwnie zafunduje najmłodszym solidną dawkę toksyn, które z każdym oddechem będą dostawać się do ich organizmów.

Jak prezentują się wyniki pomiarów przy Szkole Społecznej?

Szczegółowe dane pochodzące z odczytu czujnika mobilnych płuc

 • Miejsce pomiaru – Wejherowo, Szkoła Społeczna nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 1
 • Okres pomiaru – 15 grudnia 2022 – 10 stycznia 2023
 • Substancje monitorowane – pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10
 • Najwyższe stężenie pyłów
  pył PM 2,5 – 123,12 µg/m³ (24.12.2022)
  pył PM 10 – 153,58 µg/m³ (24.12.2022) norma dobowa 50 µg/m³
 • Liczba dni z przekroczeniem norm średniodobowych dla pyłu PM 10 – 12

Dla pyłu zawieszonego PM 10 poziom alarmowy wynosi 150 µg/m³ (stężenie dobowe), a poziom informowania 100 µg/m³ (stężenie dobowe). Poziomy te oficjalnie ogłoszone są przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Przy Szkole Społecznej w/w wskazania osiągnięto łącznie 4-krtonie. Szczegółowo przedstawia to poniższy wykres. 

Oprócz “mobilnych płuc” udostępniliśmy uczniom i nauczycielom Szkoły Społecznej atrakcyjne narzędzie edukacyjne tj. przenośny miernik jakości powietrza. Umożliwił on wykonywanie pomiarów stężenia cząstek PM 2,5 i PM 10 oraz formaldehydów w trakcie spacerów.

O tym, jaki związek z naszym zdrowiem mają wskazania (kolory) indeksu jakości powietrza, jak interpretować obowiązujące w Polsce normy i odczyty czujnika umieszczonego na mobilnych płucach piszemy w artykule Mobilne płuca – gdzie śledzić i jak interpretować wskazania czujnika?

Zachęcamy do czytania, monitorowania i udostępniania informacji nt. mobilnych płuc.

Projekt pn. „Śledź ten smog!” zrealizowany został w ramach programu “Nasze Powietrze”, finansowanego ze środków Clean Air Fund, przy współpracy Polskiego Alarmu Smogowego i Krakowskiego Alarmu Smogowego.