Od kilku lat w Polsce najczęściej przekraczane są normy jakości powietrza pyłami zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenem w pyle PM10. Warto wiedzieć, jak prawidłowo odczytywać wyniki stężeń PM2,5 oraz PM10.

Zanieczyszczone powietrze każdego roku zabija przedwcześnie około 7 milionów ludzi i jest dziś uważane za największe środowiskowe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. 

Poziomy dopuszczalne PM2,5 i PM10 w Polsce

Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi ustala Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Wytyczne w sprawie jakości powietrza określa również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), opierając się na aktualizowanych raportach i badaniach dot. zachorowań i zgonów.

Normy zanieczyszczeń w Polsce, www.powietrze.gios.gov.pl
Legenda – normy zanieczyszczeń w Polsce, www.powietrze.gios.gov.pl

Warto zauważyć, że Światowa Organizacja Zdrowia zaostrzyła w 2021 r. standardy określające, kiedy złej jakości powietrze zaczyna nam szkodzić. 

Dr hab. Michał Krzyżanowski, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia i współprzewodniczący zespołu, który opracował nowe standardyprzybyło dowodów pokazujących, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na różne aspekty naszego zdrowia”oraz “jeżeli normy obecne w poszczególnych krajach są wyższe, niż zalecane przez Światową Organizację Zdrowia, władze świadomie decydują się na akceptację zwiększonego ryzyka dla zdrowia”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na portalu Smoglab, w którym opisano dlaczego warto odróżnić normy tworzone przez agencje rządowe od norm rekomendowanych przez lekarzy. Te drugie z pewnością wynikają z obserwacji stanu zdrowia, komfortu oraz długości życia społeczeństwa.

 

WHO wprowadziła we wrześniu br. nowe, zaostrzone w porównaniu z poprzednimi z 2005 roku, standardy jakości powietrza. Dotyczą one m.in. nowych dopuszczalnych poziomów pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 i dwutlenku azotu.

Gdzie można zobaczyć wskazania czujnika zamontowanego na mobilnych płucach?

Bieżące wskazania będą widoczne na wyświetlaczu zamontowanym na mobilnych płucach oraz na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia (w prawym górnym rogu).
Można również śledzić czujnik poprzez stronę lookO2 – LINK DO ODCZYTU CZUJNIKA NA MOBILNYCH PŁUCACH (uwaga! czujnik będzie przesyłał dane, gdy płuca będą włączone).

 

Jak interpretować wskazania czujnika zamontowanego na mobilnych płucach?

Wskazania czujnika są określane w oparciu o ustalony przez Ministra Środowiska Indeks Jakości Powietrza i w zależności od wartości przypisywane są im różne kolory. Ich interpretację wraz z zakresami stężeń przedstawia poniższa tabela. Warto pamiętać, że czujnik zamontowany na mobilnych płucach podaje bieżące wskazania pyłów: PM1, PM2,5 i PM10.

www.atmoterm.pl

Znam indeks jakości powietrza – i co dalej?

W zależności od tego, jaki został wyznaczony indeks jakości powietrza, a potocznie mówiąc jaki kolor przyjmują dane wyświetlane w aplikacjach monitorujących jakość powietrza (przedział barw widoczny jest w tabeli powyżej) zaleca się dostosowanie do niego aktywności na zewnątrz. Zwłaszcza istotne jest to w przypadku małych dzieci, osób starszych czy obciążonych chorobami przewlekłymi. Chodzi głównie o jak największe zmniejszenie oddziaływania zanieczyszczonego powietrza na nasz organizm. W sytuacjach, gdy zmuszeni jesteśmy do pobytu na zewnątrz, a indeks przybiera kolor czerwony, rozważyć powinno się używanie specjalnych masek p/smogowych.

Szczegółowe informacje nt. powiązania indeksu jakości powietrza ze zdrowiem znajdują się w tabeli przygotowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

https://powietrze.gios.gov.pl