Wraz z zakończeniem ogólnopolskiej akcji #zobaczczymoddychasz dobiegły końca pomiary prowadzone przez mobilne płuca w Redzie. 15 marca 2022 r. – w towarzystwie przedstawicieli redzkiego samorządu oraz społeczności Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Redzie – płuca zainstalowane zostały na rogu ul. Gdańskiej i Szkolnej (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Do 29 marca br. mierzyły poziom pyłów PM 1, PM 2,5 i PM 10, a ich wskazania można było na bieżąco śledzić na naszej stronie www. Z 15 dni pomiarowych 10 zakończyło się odnotowaniem przekroczeń pyłu zawieszonego PM 10 (tj. powyżej 50 µg/m³ na dobę). Same płuca przybrały natomiast kolor ciemnoszary, co widoczne jest na zdjęciu poniżej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane pochodzące z odczytu czujnika.

 • Miejsce pomiaru – Reda, róg ul. Gdańskiej i Szkolnej
 • Okres pomiaru – 15-29 marca 2022
 • Substancje monitorowane – pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10
 • Najwyższe stężenie pyłów
  pył PM 1 – 56,01 µg/m³ (15.03.2022)
  pył PM 2,5 – 106,48 µg/m³ (15.03.2022)
  pył PM 10 – 122,93 µg/m³ (15.03.2022) norma dobowa 50 µg/m³
 • Liczba dni z przekroczeniem norm średniodobowych dla pyłu PM 10 – 10

O tym, jaki związek z naszym zdrowiem mają wskazania (kolory) indeksu jakości powietrza, jak interpretować obowiązujące w Polsce normy i odczyty czujnika umieszczonego na mobilnych płucach piszemy w artykule Mobilne płuca – gdzie śledzić i jak interpretować wskazania czujnika?

Początki konstruowania mobilnych płuc, proces regeneracji, inauguracja i trasa pomiarowa na bieżąco są aktualizowane i dostępne w galerii zdjęciowej Budowa i trasa mobilnych płuc utrwalona na zdjęciach.

Zachęcamy do czytania i oglądania!

 


* Projekt “Czyste powietrze – warunek konieczny” realizowany na zlecenie Powiatu Wejherowskiego jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.