15 marca 2022 r. mobilne płuca rozpoczęły swoją ostatnią akcję monitorowania jakości powietrza w tym sezonie grzewczym. Przystankiem końcowym jest Reda, a konkretnie róg ul. Gdańskiej i Szkolnej. W tym miejscu przez najbliższe dni będą mierzyły poziom pyłów PM 1, PM 2,5 i PM 10, a ich wskazania można śledzić na bieżąco na naszej głównej stronie. 

Reda to kolejne miejsce, w którym najmłodsi czynnie angażują się w śledzenie wyników pomiarów rejestrowanych przez mobilne płuca. Ze względu na walor edukacyjny jest to dla nas bardzo satysfakcjonujące i z tego miejsca dziękujemy całej społeczności Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Redzie za udział w wydarzeniu 🙂 Pogadanki o czystym powietrzu i jego roli w naszym życiu to coś, co Wojciech Stępkowski (wiceprezes Stowarzyszenia) opanował już do perfekcji, a żywe zainteresowanie dzieci tematem daje jeszcze większą motywację do działania.

W inauguracji ze strony Stowarzyszenia wzięli udział również Arkadiusz Szczygieł (prezes) i Renata Bautembach (wiceprezes). Wydarzenie było okazją do wymiany spostrzeżeń o jakości powietrza w Redzie i konieczności kontynuowania wsparcia dla mieszkańców zainteresowanych termomodernizacją i wymianą starego źródła ciepła. Ze strony samorządowej głos w tej sprawie zabrał Burmistrz Miasta Reda Krzysztof Krzemiński.

Przypomnijmy, że przy Urzędzie Miasta w Redzie działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym można uzyskać pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. Szczegóły kontaktu poniżej.

O tym, jaki związek z naszym zdrowiem mają wskazania (kolory) indeksu jakości powietrza, jak interpretować obowiązujące w Polsce normy i odczyty czujnika umieszczonego na mobilnych płucach piszemy w artykule Mobilne płuca – gdzie śledzić i jak interpretować wskazania czujnika?

Początki konstruowania mobilnych płuc, proces regeneracji, inauguracja i trasa pomiarowa na bieżąco są aktualizowane i dostępne w galerii zdjęciowej Budowa i trasa mobilnych płuc utrwalona na zdjęciach.

Zachęcamy do czytania i oglądania!


* Projekt “Czyste powietrze – warunek konieczny” realizowany na zlecenie Powiatu Wejherowskiego jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.