1 grudnia 2022 r. mobilne płuca rozpoczęły akcję pomiarową w Gościcinie przy ul. Słonecznej. Po pierwszej dobie czujnik zanotował dwukrotne przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM 10. Jednak to ostatnie dni pomiarów pokazały niechlubne rekordy. W ciągu 12 dni pomiarowych tylko przez 2 dni nie zanotowaliśmy przekroczeń! 

Smog w Gościcinie

Smogowa rzeczywistość została utrwalona na zdjęciach przez mieszkańców Gościcina, którzy w rozmowie z nami przyznają, że w przypadku braku wiatru jakość powietrza jest tam jeszcze gorsza.

Szary kolor płuc nie wygląda jeszcze tak źle, jak stężenia, które odnotował czujnik.

Przypomnijmy, iż dla pyłu zawieszonego PM 10 poziom alarmowy wynosi 150 µg/m³ (stężenie dobowe), a poziom informowania 100 µg/m³ (stężenie dobowe). Poziomy te oficjalnie ogłoszone są przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W Gościcinie w/w wskazania osiągnięto łącznie 4-krtonie. Szczegółowo przedstawia to poniższy wykres. 

Przekroczenia poziomów – jak postępować?

W sytuacji przekroczenia poziomu alarmowego Główny Inspektor Ochrony Środowiska publikuje ostrzeżenia i zalecenia ograniczenia przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Z kolei przy przekroczeniu poziomu informowania w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami. Dorosłym bez kłopotów ze zdrowiem zaleca się powstrzymanie od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

Szczegółowe dane pochodzące z odczytu czujnika mobilnych płuc

  • Miejsce pomiaru – Gościcino, ul. Słoneczna
  • Okres pomiaru – 1-12 grudnia 2022
  • Substancje monitorowane – pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10
  • Najwyższe stężenie pyłów
    pył PM 2,5 – 178,48 µg/m³ (10.12.2022)
    pył PM 10 – 227,12 µg/m³ (10.12.2022) norma dobowa 50 µg/m³
  • Liczba dni z przekroczeniem norm średniodobowych dla pyłu PM 10 – 10

Akcja pomiarowa pierwszych mobilnych płuc na Pomorzu została udokumentowana również przez ogólnopolską stację telewizyjną. W Gościcinie Polsat News wywiadu udzielili zaangażowani w przedsięwzięcie członkowie naszego Stowarzyszenia oraz przedstawiciele społeczności szkolnej wejherowskiej Samochodówki.

O tym, jaki związek z naszym zdrowiem mają wskazania (kolory) indeksu jakości powietrza, jak interpretować obowiązujące w Polsce normy i odczyty czujnika umieszczonego na mobilnych płucach piszemy w artykule Mobilne płuca – gdzie śledzić i jak interpretować wskazania czujnika?

Zachęcamy do czytania, monitorowania i udostępniania informacji nt. mobilnych płuc.

Projekt pn. „Śledź ten smog!” zrealizowany został w ramach programu “Nasze Powietrze”, finansowanego ze środków Clean Air Fund, przy współpracy Polskiego Alarmu Smogowego i Krakowskiego Alarmu Smogowego.