Zmieniamy się z Nowym Rokiem! Dokładniej mówiąc, od nowa definiujemy to, czym się zajmujemy. Od 4 stycznia 2023 r. nasze Stowarzyszenie oficjalnie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Pomorski Alarm Ekologiczny.

Wraz ze zmianą nazwy nasze Stowarzyszenie, w odpowiedzi na głosy mieszkańców, rozszerza zakres działania i w ramach posiadanych zasobów, obejmuje swoją aktywnością całe województwo pomorskie
podkreśla Arkadiusz Szczygieł – prezes Stowarzyszenia.

Czyste powietrze priorytetem

Impulsem do podjęcia decyzji o powstaniu naszej organizacji w 2019 r. były alarmujące wskaźniki zanieczyszczenia powietrza we wszystkich gminach powiatu wejherowskiego. Od początku głównym kierunkiem naszych działań są inicjatywy na rzecz poprawy stanu powietrza. Powiedzenie “Jesteś tym, czym oddychasz” traktujemy, jak swego rodzaju drogowskaz i kontynuujemy działania na drodze do czystego powietrza. Nadal pozostajemy w gronie lokalnych alarmów smogowych skupionych wokół Polskiego Alarmu Smogowego.

Akcja “Zobacz, czym oddychasz!” 

Temat czystości powietrza i jego wpływu na zdrowie jest i zawsze będzie dla nas bardzo ważny. Nasza dotychczasowa działalność skupiała się przede wszystkim na akcjach uświadamiających i edukacyjnych. W tym celu kolejny rok, we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym, prowadzimy akcję “Zobacz, czym oddychasz!” przy użyciu Mobilnych Płuc, jedynej tego typu instalacji w północnej części kraju.

Własna sieć czujników jakości powietrza

W grudniu 2022 r. udało nam się zrealizować kolejny etap rozbudowy własnej sieci czujników jakości powietrza. Monitoringiem objęte zostały Gościcino, Strzebielino, Reda, Rumia oraz Orle. Niektóre z tych miejscowości do tej pory nie miały na swoim terenie urządzeń monitorujących poziom zanieczyszczeń.

Działalność informacyjno-edukacyjna

Prezentujemy na naszym profilu Facebook oraz na stronie internetowej czytelne i atrakcyjne raporty z infografikami dot. jakości powietrza. Stworzyliśmy profesjonalny portal informacyjny www.pomorskialarmekologiczny.pl (funkcjonujący także do 31.12.2023 r. pod domeną www.wejherowskialarmsmogowy.pl). W części dotyczącej edukacji ekologicznej realizujemy zadania właściwe jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Naszym podstawowym celem jest również edukacja zdrowotna mieszkańców w zakresie negatywnego wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka.

Szerzej o ekologii i ochronie środowiska

Systematyczna praca, kontakt z mieszkańcami, instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi utwierdziły nas w przekonaniu, że właściwym kierunkiem rozwoju jest szersze podjęcie tematu dotyczącego ekologii i ochrony środowiska.

Poprawa stanu środowiska naturalnego zależy od wielu czynników. Świadomości społecznej, przepisów prawnych … i szeroko rozumianego dialogu. Kluczem jest współpraca i partnerzy świadomi wagi problemu. Do tej pory na takich trafialiśmy, dzięki czemu z sukcesem zakończyliśmy wiele projektów realizowanych m.in. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędem Miasta w Rumi, Starostwem Powiatowym w Wejherowie, Powiatowym Zespołem Szkół Nr 4 w Wejherowie i innymi. Za dotychczasową współpracę, zwłaszcza w zakresie wpływu smogu na zdrowie, dziękujemy również lekarzom specjalistom ze Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie oraz Polskiemu Towarzystwu Programów Zdrowotnych.

Jesteśmy zdeterminowani, by osiągnąć swój cel. Zależy nam na upowszechnieniu przekonania, że środowisko naturalne jest miejscem życia nas wszystkich i jego ochrona powinna być priorytetem dla każdego. Zapraszamy do współuczestniczenia w działaniu i odwiedzania naszych profili w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram & Twitter 🙂