“Smogowy Kalendarz Adwentowy”, czyli codzienna publikacja wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza w 9 miejscowościach. Cel i zasady publikowania informacji w kalendarzu szczegółowo zostały opisane w artykule “Smogowy Kalendarz Adwentowy, czyli sprawdź z nami, co wisi w powietrzu i czym oddychamy!”. Zapraszamy do lektury 🙂 

Przypomnimy krótko, że na grafice podajemy średniodobowe stężenia pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10, które mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, zarówno krótkoterminowo, jaki i długoterminowo.

Wyników pomiarów jakości powietrza pochodzą z miejsc, w których zainstalowane są czujniki jakości powietrza lookO2 (głównie należące do naszej sieci monitoringu) lub pracują tam stacje pomiarowe GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza. Publikacje wykonujemy z jednodniowym opóźnieniem, ponieważ dopiero po upływie 24h mamy pełny obraz stężenia średniodobowego.

Bombki w kolorze czarnym pokazują, że w danej miejscowości zostało przekroczone dopuszczalne średniodobowe stężeniu pyłu zawieszonego PM 10. Przypominamy, że w Polsce wynosi ono 50 µg/m³ i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.

Dane z 17 grudnia 2023 r. 

W żadnej z monitorowanych przez nas lokalizacji nie została przekroczona dopuszczalna średniodobowa norma dla pyłu PM 10 (tj. 50 µg/m³). 

Na grafice poniżej pokazujemy wykres dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w Gościcinie (odczyty godzinne, czujnik lookO2).

Na koniec obiecany prezent na dziś 🙂

Już jutro kolejne okienko, mamy nadzieję, że również pogodowe. Tymczasem śledźmy ten smog, nie tylko od święta!