21 grudnia 2021 r. mobilne płuca ponownie rozpoczęły akcję pomiarową w Wejherowie. Tym razem zainstalowane zostały na os. Sucharskiego (ul. Mostnika) i monitorowały jakość powietrza od 21 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Przez większość dni pomiarowych czujnik lookO2 wskazywał bardzo wysokie przekroczenia średniodobowych norm dla pyłu PM 10. Kolor włókniny pokrywającej płuca z białego zrobił się ciemnoszary.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane pochodzące z odczytu czujnika.

 • Miejsce pomiaru – Wejherowo, os. Sucharskiego (ul. Mostnika)
 • Okres pomiaru – 21 grudnia 2021 – 9 stycznia 2022
 • Substancje monitorowane – pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10
 • Najwyższe stężenie pyłów
  pył PM 1 – 71,63 µg/m³ (9.01.2022)
  pył PM 2,5 – 133,88 µg/m³ (9.01.2022)
  pył PM 10 – 170,47 µg/m³ (9.01.2022) norma dobowa 50 µg/m³
 • Liczba dni z przekroczeniem norm średniodobowych dla pyłu PM 10 – 12
 • Najgorszy weekend – 8-9.01.2022

Najwyższe przekroczenia norm odnotowano 9 stycznia 2022 r., a do najgorszych należał weekend 8-9.01.2022 r. Jak wynika z powyższego wykresu średniodobowe przekroczenia utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie – kilkukrotnie osiągając dla pyłu PM 10 tzw. poziom alarmowy (150 µg/m³) i wielokrotnie tzw. poziom informowania (100 µg/m³).

Przypomnijmy, że w takiej sytuacji (przekroczenia poziomu alarmowego) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska publikuje ostrzeżenia i zalecenia ograniczenia przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Z kolei przy przekroczeniu poziomu informowania w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami. Dorosłym bez kłopotów ze zdrowiem zalecono powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

 

O tym, jaki związek z naszym zdrowiem mają wskazania (kolory) indeksu jakości powietrza, jak interpretować obowiązujące w Polsce normy i odczyty czujnika umieszczonego na mobilnych płucach piszemy w artykule Mobilne płuca – gdzie śledzić i jak interpretować wskazania czujnika?

Początki konstruowania mobilnych płuc, proces regeneracji, inauguracja i trasa pomiarowa na bieżąco są aktualizowane i dostępne w galerii zdjęciowej Budowa i trasa mobilnych płuc utrwalona na zdjęciach.

Zachęcamy do czytania i oglądania!