Jako Stowarzyszenie dużą wagę przykładamy do działań edukacyjnych w zakresie przyczyn zanieczyszczenia powietrza i potrzeby jego minimalizacji skierowanych do różnych grup wiekowych. Jednak największe znaczenie ma dla nas promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Mobilne płuca są do tego idealnym narzędziem, gdyż wizualizują jakość powietrza, którym oddychamy. Cieszymy się, że dzięki współpracy z Dyrekcją Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi 2 lutego 2022 r. mobilne płuca ustawione zostały w pobliżu placówki, a uczniowie mogli na bieżąco śledzić wyniki pomiarów. 

Akcja pomiarowa została zakończona 28 lutego 2022 r., a szczegółowe dane pochodzące z odczytu czujnika przedstawiamy poniżej. 

 • Miejsce pomiaru – Rumia, ul. Kujawska 8a / Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna
 • Okres pomiaru – 2-28 lutego 2022
 • Substancje monitorowane – pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10
 • Najwyższe stężenie pyłów
  pył PM 1 – 29,12 µg/m³ (28.02.2022)
  pył PM 2,5 – 41,31 µg/m³ (28.02.2022)
  pył PM 10 – 52,48 µg/m³ (28.02.2022) norma dobowa 50  µg/m³
 • Liczba dni z przekroczeniem norm średniodobowych dla pyłu PM 10 – 1

Średniodobowe wskazania stężenia pyłów PM 1, PM 2,5 i PM 10
z podziałem na poszczególne dni przedstawia grafikaNajwyższe (i jedyne) przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM 10 odnotowano 28 lutego 2022 r., jednak należy zaznaczyć, że wietrzna pogoda sprzyjała bardzo niskim wskazaniom (co widać na powyższym wykresie). Oby więcej takich dni – z korzyścią dla naszego zdrowia!

 

fot. Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi (fb)

O tym, jaki związek z naszym zdrowiem mają wskazania (kolory) indeksu jakości powietrza, jak interpretować obowiązujące w Polsce normy i odczyty czujnika umieszczonego na mobilnych płucach piszemy w artykule Mobilne płuca – gdzie śledzić i jak interpretować wskazania czujnika?

Początki konstruowania mobilnych płuc, proces regeneracji, inauguracja i trasa pomiarowa na bieżąco są aktualizowane i dostępne w galerii zdjęciowej Budowa i trasa mobilnych płuc utrwalona na zdjęciach.

Zachęcamy do czytania i oglądania!

 


* Projekt “Czyste powietrze – warunek konieczny” realizowany na zlecenie Powiatu Wejherowskiego jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.