20 grudnia 2021 r. mobilne płuca zakończyły kolejną akcję pomiarową, która miała miejsce w Rumi przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W okresie od 6 do 20 grudnia br. czujnik lookO2 zainstalowany w mobilnych płucach kilkukrotnie wskazywał przekroczenia średniodobowych norm dla pyłu PM 10, a kolor płuc z białego zmienił się na bardzo szary.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane pochodzące z odczytu czujnika.

 • Miejsce pomiaru – Rumia, ul. Mickiewicza 49 (obok MOSiR)
 • Okres pomiaru – 6-20 grudnia 2021
 • Substancje monitorowane – pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10
 • Najwyższe stężenie pyłów
  pył PM 1 – 92,77 µg/m³ (12.12.2021)
  pył PM 2,5 – 165,70 µg/m³ (12.12.2021)
  pył PM 10 – 202,03 µg/m³ (12.12.2021) norma dobowa 50  µg/m³
 • Liczba dni z przekroczeniem norm średniodobowych dla pyłu PM 10 – 7
 • Najgorszy weekend – 11-12.12.2021

Średniodobowe wskazania stężenia pyłów PM 1, PM 2,5 i PM 10
z podziałem na poszczególne dni przedstawia grafika


Najwyższe przekroczenia norm odnotowano 12 grudnia 2021 r., a do najgorszych należał weekend 11-12.12.2021 r.

O tym, jaki związek z naszym zdrowiem mają wskazania (kolory) indeksu jakości powietrza, jak interpretować obowiązujące w Polsce normy i odczyty czujnika umieszczonego na mobilnych płucach piszemy w artykule Mobilne płuca – gdzie śledzić i jak interpretować wskazania czujnika?

Początki konstruowania mobilnych płuc, proces regeneracji, inauguracja i trasa pomiarowa na bieżąco są aktualizowane i dostępne w galerii zdjęciowej Budowa i trasa mobilnych płuc utrwalona na zdjęciach.

Zachęcamy do czytania i oglądania!