3 grudnia 2021 r. mobilne płuca zakończyły kolejną akcję pomiarową, która miała miejsce w Bolszewie na ul. Zamostnej (przy remizie OSP Bolszewo). W okresie od 19 listopada do 3 grudnia br. czujnik lookO2 zainstalowany w mobilnych płucach kilkukrotnie wskazywał przekroczenia średniodobowych norm dla pyłu PM 10, a kolor płuc z białego zmienił się na szary.

Instalacja w Bolszewie wzbudzała wiele emocji – zarówno w Internecie, jak i w rzeczywistości. Dziękujemy za każdą konstruktywną dyskusję 🙂 Im więcej mówimy o problemie zanieczyszczenia powietrza, tym bardziej rośnie liczba osób świadomych jego skali i konieczności działania na rzecz poprawy. To pierwszy krok w kierunku zmiany.

 • Miejsce pomiaru – Bolszewo, ul. Zamostna (obok Remizy OSP)
 • Okres pomiaru – 19 listopada – 3 grudnia 2021
 • Substancje monitorowane – pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10
 • Najwyższe stężenie pyłów
  pył PM 1 – 88,23 µg/m³ (24.11.2021)
  pył PM 2,5 – 159,73 µg/m³ (24.11.2021)
  pył PM 10 – 193,58 µg/m³ (24.11.2021) norma dobowa 50  µg/m³
 • Liczba dni z przekroczeniem norm średniodobowych dla pyłu PM 10 – 6
 • Najgorszy weekend – 27-28.11.2021 (średniodobowe stężenie PM 10 wynosiło ok 150 µg/m³)
Średniodobowe wskazania stężenia pyłów PM 1, PM 2,5 i PM 10
z podziałem na poszczególne dni przedstawia grafika

Najwyższe przekroczenia norm odnotowano 24 listopada 2021 r., a do najgorszych należał weekend 27-28.11. 2021 r.

O tym, jaki związek z naszym zdrowiem mają wskazania (kolory) indeksu jakości powietrza, jak interpretować obowiązujące w Polsce normy i odczyty czujnika umieszczonego na mobilnych płucach piszemy w artykule Mobilne płuca – gdzie śledzić i jak interpretować wskazania czujnika?

Początki konstruowania mobilnych płuc, proces regeneracji, inauguracja i trasa pomiarowa na bieżąco są aktualizowane i dostępne w galerii zdjęciowej Budowa i trasa mobilnych płuc utrwalona na zdjęciach.

Zachęcamy do czytania i oglądania!