11 czujników jakości powietrza zainstalowanych w 7 miejscowościach tj. Wejherowie, Redzie, Rumi, Gościcinie, Strzebielinie, Bolszewie i Orlu pokazało, jakim powietrzem oddychali ich mieszkańcy w styczniu i lutym br. Wszystkie mierniki należą do stale rozbudowywanej przez nasze Stowarzyszenie sieci monitoringu.

W której lokalizacji najczęściej odnotowaliśmy wysoki poziom zanieczyszczeń? Jak bardzo powietrze było zanieczyszczone w stosunku do obowiązujących norm? Te i inne wnioski przedstawiamy poniżej.

Jak interpretować przedstawione dane?

W podsumowaniu uwzględniono średniodobowe odczyty z każdego z 11 czujników, które pokazywały wartość pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.
Dlaczego PM 10? Ponieważ dla niego ustalona jest w Polsce norma średniodobowa. Wynosi ona 50 ug/m³*. Odczyty poniżej tego poziomu nie są uznawane za przekroczenie.

W zestawieniu pokazujemy także najwyższe odnotowane wskazania w poszczególnych lokalizacjach oraz podajemy ich datę. Co istotne – i świadczące o rzetelności pomiarów i stosowanego sprzętu – największe zanieczyszczenia występowały we wszystkich miejscowościach w tym samym okresie.

* Warto wspomnieć, że nowe rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia zaostrzyły normy dla pyłów zawieszonych. Argumentem jest ich bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie i życie ludzi (głównie pyłu PM 2.5). Wg wytycznych z 2021 r. średniodobowe stężenie pyłu PM 10 nie powinno przekraczać 45 ug/m3. W całym roku nie może przekroczyć 15 ug/m3 (norma obowiązująca w Polsce to 40 ug/m3).

Gdzie było najwięcej dni z przekroczeniem norm pyłu PM 10?

Wśród wszystkich lokalizacji Gościcino (ul. Dworska) było miejscem, w którym w styczniu br. wystąpiło najwięcej dni z przekroczeniami normy – 12. W tej samej miejscowości, tylko w innej lokalizacji (ul. Wejherowska) odnotowaliśmy drugą najwyższą liczbę dni z przekroczeniami 9. Podium zamykają Wejherowo (ul. Morska) – 8 dni i Orle (ul. Wejhera) – 8.

Orle z kolei było lokalizacją, w której w lutym br. była największa liczba dni z poziomem pyłu zawieszonego PM 10 powyżej 50 ug/m³ – 10. Następne okazało się Gościcino (ul. Dworska) – 9 dni i tuż za nim kolejna lokalizacja w tej miejscowości tj. ul. Wejherowska – 8 dni i Wejherowo (ul. Morska) – 8 dni.

Gdzie były najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM 10?

Czujnik znajdujący się w Wejherowie na ul. Morskiej był lokalizacją, w której zarówno w styczniu, jak i w lutym odnotowaliśmy najwyższe średniodobowe wskazania dla pyłu PM 10. W obu miesiącach wynosiły one ponad 200% normy (110 ug/m³ w styczniu br. i 109 ug/m³ w lutym br.).

Wskazania czujnika przekraczały poziom informowania czyli 100 µg/m³, w momencie wystąpienia którego zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami, w szczególności: małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego. Dorośli bez kłopotów ze zdrowiem powinni powstrzymać się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

Lokalizacją, w której również wystąpiły wysokie (osiągające poziom informowania) wskazania było Orle. Tam maksymalne wskazanie w styczniu br. wyniosło 97 µg/m³, a lutym br. – 106 µg/m³. 200% norma stężenia pyłu PM 10 była również w Strzebielinie w styczniu br. i wyniosła 103 µg/m³.

Szczegółowe dane pochodzące ze wszystkich lokalizacji czujników przedstawia tabela

Pełna lista czujników wraz z linkami do bieżących odczytów znajduje się TUTAJ.

Przed smogiem chroni nas wiatr

Na podstawie przedstawionych danych oraz ciągłej obserwacji poziomu zanieczyszczeń możemy kolejny raz powiedzieć, że w sezonie grzewczy smog jest w naszym rejonie zjawiskiem powszechnym. I niestety nie są to pojedyncze dni w poszczególnych miejscowościach. Gdy przez prawie tydzień w jednym miesiącu zimowym zmuszeni jesteśmy ciągle oddychać szkodliwym powietrzem nie ma możliwości, żeby nie wywarło to wpływu na nasze zdrowie. O tym szerzej informowaliśmy w projekcie realizowanym z lekarzami specjalistami. Ratunkiem dla nas jest wiatr i dodatnia temperatura powietrza w sezonie zimowym. W przeciwnym razie spaliny pochodzące ze starych kotłów i pieców tzw. kopciuchów (połączone ze złej jakości opałem) emitują toksyczną mieszankę, którą wszyscy oddychamy.

Projekt pn. „Śledź ten smog!” zrealizowany został w ramach programu “Nasze Powietrze”, finansowanego ze środków Clean Air Fund, przy współpracy Polskiego Alarmu Smogowego i Krakowskiego Alarmu Smogowego.