Mieszkańcy Gościcina zmierzyli się z kolejnym trudnym sezonem grzewczym. Dane z naszego monitoringu jakości powietrza wskazują na znaczące przekroczenia norm dla pyłu PM 10, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Pokazaliśmy to już w grudniu 2023 r. publikując średniodobowe wskazania czujnika w ramach “Smogowego Kalendarza Adwentowego”. Spośród 9 monitorowanych miejscowości Gościcino bardzo często zajmowało niechlubne podium, osiągając nawet 330% przekroczenia normy dobowej pyłu PM 10!

Sytuacja nadal jest niepokojąca. Instalacja „mobilnych płuc” wiosną tego roku miała na celu dokumentowanie wydawałoby się pozytywnych zmian w jakości powietrza, jednak w ciągu 18 dni pomiarowych, jedynie przez 3 dni nie odnotowano przekroczeń norm. Raport z Gościcina rzuca nowe światło na skalę problemu zanieczyszczenia powietrza w Gminie Wejherowo. Szczegółowe wyniki i analizy dostępne są w artykule.

Szczegółowe dane pochodzące z odczytu czujnika mobilnych płuc

  • Miejsce pomiaru – Gościcino, ul. Dworska
  • Okres pomiaru – 19 marca – 5 kwietnia 2024
  • Substancje monitorowane – pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10
  • Najwyższe stężenie pyłów
    pył PM 2,5 – 101 µg/m³ (20.03.2024)
    pył PM 10 – 128 µg/m³ (20.03.2024) norma dobowa 50 µg/m³
  • Liczba dni z przekroczeniem norm średniodobowych dla pyłu PM 10 – 15

Przypomnijmy, iż dla pyłu zawieszonego PM 10 poziom alarmowy wynosi 150 µg/m³ (stężenie dobowe), a poziom informowania 100 µg/m³ (stężenie dobowe). Poziomy te oficjalnie ogłoszone są przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W Gościcinie wskazania oscylujące w granicach tzw. poziomu informowania osiągnięto łącznie 4-krtonie. Szczegółowo przedstawia to poniższy wykres. 

 

Przekroczenia poziomów – jak postępować?

W sytuacji przekroczenia poziomu alarmowego Główny Inspektor Ochrony Środowiska publikuje ostrzeżenia i zalecenia ograniczenia przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Z kolei przy przekroczeniu poziomu informowania w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami. Dorosłym bez kłopotów ze zdrowiem zaleca się powstrzymanie od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

Poniżej znajdują się zapisy średniodobowych stężeń poziomów zanieczyszczeń pyłów PM 1, PM 2.5 i PM 10 pochodzące z czujnika zamontowanego na “mobilnych płucach”, które odnotowaliśmy w Gościcinie w okresie od 19.03 do 5.04.2024 r.

O tym, jaki związek z naszym zdrowiem mają wskazania (kolory) indeksu jakości powietrza, jak interpretować obowiązujące w Polsce normy i odczyty czujnika umieszczonego na mobilnych płucach piszemy w artykule Mobilne płuca – gdzie śledzić i jak interpretować wskazania czujnika?

Zachęcamy do czytania, monitorowania i udostępniania informacji nt. mobilnych płuc.