W poniedziałek 3 stycznia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku o jego wypłatę (wzór wniosku wraz z instrukcją znajduje się poniżej). Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 stycznia, a od 7 stycznia gminy zaczną przyjmować wnioski o wypłatę świadczenia.

Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej – do 2 grudnia 2022 r. i będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania

*Podwyższony dodatek osłonowy przysługiwał będzie gospodarstwom domowym zagrożonym ubóstwem energetycznym, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe

zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. W tym miejscu pojawia się warunek wpisu głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

O Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej CEEB) pisaliśmy na naszej stronie kilkukrotnie, między innymi w artykule (w nim również dostępne są wzory formularzy wniosków do CEEB)
Od 1 lipca 2021 r. ruszył powszechny spis źródeł ciepła. Zobacz, jakie i na kogo nakłada obowiązki!

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego:

 • +48 22 369 14 44, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8:00-16:00

Dokumenty do pobrania

 • Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (pobierz)
 • Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (pobierz)

Kwoty zarówno dodatku osłonowego, jak i dodatku energetycznego nie będą podlegały egzekucji, nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenia te nie będą również stanowić dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska