https://wejherowo.naszemiasto.pl/w-2019-roku-straznicy-miejscy-podjeli-blisko-100/ar/c1-7476159

SM Wejherowo

Od początku 2019 roku wejherowska straż miejska podjęła 96 interwencji pod kątem spalania odpadów w przydomowych piecach. Po przeprowadzonych kontrolach potwierdziło się 10 procent zgłoszeń.

Jedno z ostatnich takich zdarzeń miało miejsce na początku grudnia. Na gorącym uczynku spalania odpadów z lakierowanych płyt meblowych w piecu CO przyłapany został mieszkaniec Wejherowa.

– Strażnicy pojechali i przeprowadzili kontrolę kotłowni. Okazało się, że w palenisku znajdowały się odpady lakierowanych płyt używanych do produkcji mebli oraz drzwi. Właściciel został ukarany mandatem karnym – informuje Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie.

Podobna sytuacja miał miejsce również na początku grudnia w rejonie Śmiechowo-Południe.

– Było zgłoszenie, kontrola i mandat. Tam też właścicielka paliła lakierowanymi płytami – mówi komendant.

Dodajmy, że od początku roku wejherowska straż miejska podjęła 96 interwencji pod kątem spalania odpadów w przydomowych piecach. Po przeprowadzonych kontrolach potwierdziło się 10 proc. zgłoszeń.

Wyjaśnijmy, że spalanie odpadów w piecach przydomowych jest traktowane jak wykroczenie i jest zagrożone mandatem do 500 zł. Zdaniem stowarzyszenia Wejherowski Alarm Smogowy kary są zbyt niskie.

– Uważamy, że powinno być to przestępstwo przeciwko zdrowiu, a nawet życiu ludzi. Podczas spalania odpadów wydziela się cała masa substancji rakotwórczych i wysoce toksycznych, takich jak benzo(a)piren i dioksyny – czytamy w komentarzu Wejherowskiego Alarmu Smogowego. – Dlatego też apelujemy aby każdą informację czy nawet podejrzenie spalania odpadów zgłaszać straży miejskiej lub na policję. Takich zgłoszeń nie należy traktować jako donosów ale jako przejaw troski o nasze zdrowie. Nic nie usprawiedliwia spalania odpadów i nie może być na to naszej zgody! Warto również wspomnieć, że także podczas spalania węgla wydziela się wiele szkodliwych substancji co zostało potwierdzone w badaniach naukowych i opiniach medycznych. Pamiętajmy, że około 70 procent wszystkich nowotworów ma podłoże środowiskowe, a więc w dużej mierze powodowane jest także zanieczyszczeniem powietrza – podkreślają członkowie stowarzyszenia.

Dodajmy, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie powietrza odpowiada za 27 proc. chorób serca, 34 proc. wylewów oraz 36. proc. chorób płuc.

Przy okazji dodajmy, że prezydent miasta Wejherowa i prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali porozumienie w sprawie utworzenia punktu obsługi przyjmowania wniosków do krajowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Współpraca Miasta z WFOŚiGW ma pomóc mieszkańcom Wejherowa w łatwiejszym złożeniu wniosku oraz poprawić komunikację z WFOŚiGW, który pełni rolę wiodącą w programie. Zadaniem Miasta będzie m.in. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków o płatność. Za decyzję o udzieleniu dofinansowania i inne jest odpowiedzialny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Programu Krajowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w szczególności po przez wymianę pieców i ocieplenie budynków. Pełna informacja o programie oraz wniosek o dofinansowanie jest dostępny na stronie: https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-programie.

Urząd Miejski czeka na przeszkolenie pracowników przez WFOŚiGW oraz przygotowanie punktu przyjmowania wniosków. Możliwość składania wniosków w wejherowskim Urzędzie ruszy na początku stycznia 2020 r. Obecnie można je składać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku.

źródło: wejherowo.naszemiasto.pl