Wejherowski Alarm Smogowy przekazał nieodpłatnie Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie czujnik jakości powietrza LOOKO2 o numerze seryjnym S/N 0611. Czujnik został zamontowany na budynku szkoły i umożliwia on monitorowanie czystości powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie placówki. Czujnik dokonuje pomiarów zawartości pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. Pomiary z czujnika prezentowane są na bieżąco na stronie internetowej wejherowskialarmsmogowy.pl/szkola. Dane z przekazanego czujnika będą wykorzystywane także do tworzenia oraz publikowania raportów na Fanpage Wejherowskiego Alarmu Smogowego, o adresie fb.com/wejherowski.

Dodatkowo rozwiesiliśmy plakaty, które informują w jaki sposób można sprawdzić dane z czujnika.