Początek roku przyniósł konieczność podsumowania podejmowanych działań.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszej działalności
za okres III 2019 – XII 2020. 

Gdy Wejherowski Alarm Smogowy zaczynał swoją działalność główny kierunek wyznaczały nam inicjatywy na rzecz poprawy stanu powietrza w powiecie wejherowskim.
Nawiązaliśmy współpracę z największą w kraju organizacją zajmującą się zanieczyszczeniem powietrza – Polskim Alarmem Smogowym. Dzięki członkostwu staliśmy się najdalej na północ wysuniętym alarmem smogowym, a sam problem smogu w obszarze nadmorskim zaczął być coraz bardziej zauważalny. Zarówno przez mieszkańców, jak i przez lokalne władze.

Obok różnorodnych akcji i happeningów (m.in. Młodzieżowy Marsz dla Klimatu, obchody Dnia Św. Franciszka, marsz STOP SMOG) postawiliśmy nacisk na kwestię informowania. Zakupiliśmy własne mierniki jakości powietrza i wykonywaliśmy pomiary profesjonalnym sprzętem wypożyczonym od Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że tylko poszerzenie grona zaangażowanych osób i instytucji pozwoli na realną poprawę stanu powietrza. W związku z tym przeprowadziliśmy szereg konsultacji z władzami lokalnymi każdego szczebla. Argumentowaliśmy, namawialiśmy, składaliśmy wnioski i uwagi do aktów prawnych. Pomorskie Uchwały Antysmogowe, Program Ochrony Powietrza Województwa Pomorskiego, Program Przeciwdziałania Skutkom Zmian Klimatu w Wejherowie – to niektóre z nich.

Dzięki akcjom informacyjnym i edukacyjnym zyskaliśmy zaufanie mieszkańców. Staliśmy się partnerem w działaniu i często “ostatnią deską ratunku”. Podejmowaliśmy szereg interwencji zarówno w stosunku do osób prywatnych, jak i instytucji. Pomagaliśmy, doradzaliśmy i robimy to nadal.

Oprócz stanu powietrza coraz częściej podejmowaliśmy tematy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Zanieczyszczenia wód, wycinka drzew, odpady – te i wiele innych kwestii na stałe weszły do kręgu naszych działań. Nadały naszej organizacji kolejny kierunek rozwoju.

Wszystkich, którym na sercu leżą kwestie związane ze środowiskiem naturalnym zapraszamy do współdziałania i kontaktu.