Od 1 lipca 2021 właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych będą mieli ustawowy obowiązek składania deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw. To pierwszy moduł Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która będzie rejestrem źródeł energii budynków. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5 mln budynków i pomogą lepiej ukierunkować fundusze na wymianę kopciuchów.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił stronę – www.zone.gunb.gov.pl – za pośrednictwem której od 1 lipca 2021 r. będzie przyjmował deklaracje nt. sposobu ogrzewania domów i budynków. O szczegółach piszmy poniżej.

Kto ma obowiązek składać deklarację?

Obowiązek składania deklaracji dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych oraz zarządców domów wielorodzinnych, czyli np. spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, administratorów, właścicieli.

Będą dwa odrębne formularze deklaracji:

  1. dla budynków mieszkalnych – formularz A (pobierz)
  2. dla budynków niemieszkalnych – formularz B (pobierz)

Dla każdego odrębnego budynku mieszkalnego/niemieszkalnego trzeba będzie wypełnić odrębny formularz.

Ważne! W budynkach wielorodzinnych w imieniu mieszkańców deklarację będzie mógł złożyć zarządca budynku. Zdarza się jednak, że mieszkańcy na własną rękę montują sobie dodatkowe ogrzewanie, np. kozę czy kominek, i to nawet wtedy, gdy budynek ma centralne ogrzewanie, jest podłączony do sieci ciepłowniczej albo ma własną kotłownię. O tych własnych źródłach ogrzewania trzeba będzie także poinformować.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Jakie źródła ciepła trzeba będzie zgłosić?

Trzeba będzie zgłosić praktycznie każde ogrzewanie pomieszczenia oraz źródła spalania paliw o mocy do 1 MW, które teraz nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia. W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracja wymienia 11 źródeł ciepła: sieć ciepłownicza, różnego rodzaju kotły (gazowe, olejowe, na paliwa stałe), kominki, piecokuchnie, piece kaflowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne i kolektory słoneczne.
Należy podać nie tylko źródło ciepła, ale też ich liczbę i do czego służy – czy tylko do ogrzewania, czy także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Właściciele kotłów na paliwa stałe będą musieli określić, czy jest to kocioł z ręcznym czy automatycznym podajnikiem, jego klasę oraz rodzaj stosowanego paliwa: węgiel, pellet, drewno,inny rodzaj biomasy.

Ile będzie czasu na złożenie deklaracji?

Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw powstaje z dniem 1 lipca 2021 r.
Od tego czasu będzie 12 miesięcy na złożenie deklaracji dla budynków już istniejących.
W przypadku nowych budynków jest to 14 dni od pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
W przypadku zmian dotyczących ogrzewania czy spalania paliw czas na poinformowanie o tym wyniesie też 14 dni.

Jak można złożyć deklarację?

W formie elektronicznej – przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl
W formie papierowej – wysyłając listem lub składając osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla adresu nieruchomości

Skąd będą pochodzić dane?

Głównie z deklaracji właścicieli czy zarządców nieruchomości. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. Projekt ustawy mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami, także zleconych przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na najczęstsze pytania

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq