Stowarzyszenie Pomorski Alarm Ekologiczny z siedzibą w Wejherowie otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej: WFOŚiGW w Gdańsku) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej otrzymało dotację w wysokości do kwoty 149 990,00 zł na realizację zadania pn. “Czyste powietrze dla wszystkich!”.

Opis zadania

Projekt obejmuje cross-mediową kampanię edukacyjną skoncentrowaną na emisji zanieczyszczeń do powietrza. Kampania ma na celu uświadamianie społeczności lokalnej o źródłach emisji, wpływie zanieczyszczeń na zdrowie, metodach ochrony organizmu oraz sposobach ograniczenia emisji. Zasięg kampanii obejmuje cztery powiaty strefy pomorskiej (wejherowski, pucki, kartuski i lęborski) oraz miasto Gdynia.

W ramach kampanii wykorzystane zostaną różnorodne kanały komunikacji i edukacji, w tym media społecznościowe, strony internetowe, portale informacyjne, regionalna telewizja kablowa i radiowa. Planowane są transmisje online z seminarium projektowego, spotkania z ekspertem w zakresie zanieczyszczenia powietrza oraz z pikniku „Z czystym powietrzem”. Projekt przewiduje stworzenie merytorycznych artykułów, postów informacyjnych oraz edukacyjno-informacyjnych spotów video i radiowych. Dodatkowo kampania medialna zostanie wzbogacona o publikację sponsorowanych artykułów w lokalnej prasie drukowanej.

Istotnym elementem projektu będzie bezpośrednia edukacja, polegająca na organizacji spotkań specjalistów z młodzieżą w wieku 13-17 lat w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Planowana jest realizacja dwóch konkursów dla młodzieży oraz cykliczne akcje informacyjne w postaci pikników „Z czystym powietrzem”, podczas których mieszkańcy będą mieli okazję do rozmowy z przedstawicielami stowarzyszenia.

Projekt przewiduje także wydanie dwóch rodzajów broszur informacyjnych oraz plakatów, które będą rozprowadzane w miejscach publicznych. Dodatkowo, organizowane będą seminaria, na których omawiane będą postępy projektu i wymiana doświadczeń w zakresie problemu emisji zanieczyszczeń.

W celu wsparcia realizacji projektu zakupiony zostanie przenośny komputer z oprogramowaniem biurowym oraz wyposażenie w postaci namiotu wystawienniczego i lady wystawowej, wykorzystywane podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami oraz innych imprez masowych.

Zachęcamy do śledzenia bieżącej działalności WFOŚiGW w Gdańsku na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl oraz NFOŚiGW www.gov.pl/web/nfosigw/