Ruszamy z kolejnym projektem edukacyjnym pn. “Czyste powietrze – warunek konieczny”, w ramach którego jesteśmy partnerem Powiatu Wejherowskiego (dotowany).

Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej: WFOŚiGW w Gdańsku).
Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 15.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Projekt pod nazwą “Czyste powietrze-warunek konieczny” adresowany jest do mieszkańców powiatu wejherowskiego i w założeniach ma zmienić świadomość w zakresie istnienia problemu zanieczyszczenia powietrza oraz negatywnego wpływu zanieczyszczenia na zdrowie człowieka. Tym samym u części mieszkańców pojawi się motywacja i przeświadczenie o konieczności podjęcia działań w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt zakłada przeprowadzenie akcji informacyjnej w Internecie oraz w lokalnej telewizji i stacji radiowej. Całość zostanie uzupełniona poprzez wydanie i kolportaż ulotki informacyjnej oraz plakatu.

Strona internetowa WFOŚiGW w Gdańsku