Liczbą złożonych wniosków i wymienionych źródeł ciepła mierzymy skuteczność działań podejmowanych w ramach programu Czyste Powietrze. Od dłuższego czasu jednym z głównych założeń Programu jest dotarcie z informacją o możliwości uzyskania dofinansowania do jak największej liczby mieszkańców. Punkty konsultacyjno-informacyjne tworzone w gminach w całej Polsce mają za zadanie usprawnić proces składania wniosku oraz rozliczenie dotacji.

Tworzone są w oparciu o porozumienie podpisane przez samorząd z właściwym miejscowo wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Powstanie punktu zapewnia osobom zainteresowanym pozyskaniem dotacji na termomodernizację i wymianę ciepła szybkość i łatwość uzyskania informacji bez konieczności dojazdu do oddalonych siedzib WFOŚiGW.
Pracownicy punktów pomagają m.in. w:

 • uzyskaniu kompleksowej informacji o programie Czyste Powietrze i obowiązkach wynikających z uchwał antysmogowych
 • wypełnianiu wniosków o dotację i płatność
 • przesyłaniu wniosków do właściwych WFOŚiGW

W powiecie wejherowskim na 10 gmin punkty takie utworzyło 6, należą do nich:

Wejherowo (gmina miejska)
Antonina Łuczyńska-Niemczyk
tel. 58 677 71 06
e-mail czystepowietrze@um.wejherowo.pl

Wejherowo (gmina wiejska)
tel. 58 677 97 01
e-mail czystepowietrze@ugwejherowo.pl

Luzino
tel. 58 678 20 68
e-mail czystepowietrze@luzino.eu

Rumia
Alina Labudda
tel. 58 679 65 04
e-mail powietrze@rumia.eu

Reda
tel. 58 738 60 90
e-mail czyste.powietrze@reda.pl

Łęczyce
Joanna Klein-Sot
tel. 58 674 46 33
e-mail joanna.klein-sot@leczyce.pl

Zachęcamy mieszkańców do kontaktu z pracownikami punktów i korzystania z ich merytorycznego wsparcia.

Ranking gmin w programie Czyste Powietrze

Mierzalne efekty Programu możemy od pewnego czasu śledzić za pomocą narzędzia przygotowanego przez Polski Alarm Smogowy we współpracy z Bankiem Światowym i NFOŚiGW.

Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu Czyste Powietrze złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w I kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu (na 2477 gmin w Polsce) decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.

Gminy Powiatu Wejherowskiego (I kwartał 2021 r.)

 1. Gmina Wejherowo (wiejska)
  miejsce w rankingu 373 (liczba złożonych wniosków 48)
 2. Gmina Gniewino
  miejsce w rankingu 510 (liczba złożonych wniosków 8)
 3. Gmina Luzino
  miejsce w rankingu 536 (liczba złożonych wniosków 28)
 4. Gmina Linia
  miejsce w rankingu 573 (liczba złożonych wniosków 10)
 5. Gmina Łęczyce 
  miejsce w rankingu 881 (liczba złożonych wniosków 12)
 6. Gmina Wejherowo (miejska)
  miejsce w rankingu 1078 (liczba złożonych wniosków 17)
 7. Gmina Szemud 
  miejsce w rankingu 1360 (liczba złożonych wniosków 19)
 8. Gmina Choczewo
  miejsce w rankingu 1375 (liczba złożonych wniosków 4)
 9. Gmina Rumia
  miejsce w rankingu 1541 (liczba złożonych wniosków 26)
 10. Gmina Reda
  miejsce w rankingu 1786 (liczba złożonych wniosków 9)

 

źródło: wfos.gdansk.pl