Województwo pomorskie od lat zmaga się z problemem zanieczyszczenia powietrza, który ma bezpośredni wpływ na zdrowie jego mieszkańców. W odpowiedzi na te wyzwania, Program “Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oferuje mieszkańcom regionu pomoc finansową na wymianę przestarzałych systemów grzewczych oraz na realizację projektów termomodernizacyjnych. W Dniu Ziemi, 22 kwietnia, wprowadzone zostały istotne zmiany w programie, które zwiększają jego dostępność i efektywność.

Zaktualizowane Zasady Programu

Nowe regulacje w Programie “Czyste Powietrze” wprowadzają kilka kluczowych zmian, które mają na celu usprawnienie procesu dofinansowania oraz podniesienie standardów ekologicznych stosowanych technologii. W wywiadzie (całość poniżej) dla Radio Kaszëbë Justyna Sikora, kierownik Działu Czystego Powietrza w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku poinformowała o tym, że główne punkty aktualizacji dotyczą:

  • Listy Zielonych Urządzeń, tj. pomp ciepła oraz kotłów zgazowujące drewno i kotły na pellet. Od teraz dofinansowanie dotyczy tylko tych urządzeń grzewczych, które znajdują się na zaktualizowanej liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Lista ta zawiera urządzenia, które spełniają wysokie standardy efektywności energetycznej i ekologicznej;
  • Zasad uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania. Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania);
  • Prefinansowania i pełnomocnictwa. Warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do WFOŚiGW podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej. Czas na złożenie wniosku o płatność wynosi do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.
    W przypadku składania wniosku o dotację przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

Zwiększenie Środków na Dofinansowanie

Dzięki dodatkowym funduszom z Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS oraz środkom z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), program zyskał znaczące zasoby finansowe, które pozwolą na realizację większej liczby projektów.

Terminy Uchwały Antysmogowej

Mieszkańcy mają czas do 1 września 2024 roku na wymianę starych (pozaklasowych oraz 1 i 2 klasy) kotłów węglowych zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową dla województwa pomorskiego.

Program “Czyste Powietrze” w liczbach

Od momentu jego uruchomienia, mieszkańcy województwa pomorskiego złożyli ponad 42 tysiące wniosków, a wypłacone dotacje przekroczyły już 450 milionów złotych. To świadczy o dużym zaangażowaniu społeczności lokalnych w działania na rzecz poprawy jakości powietrza i środowiska.

Wpływ na Jakość Życia

Zmiany w systemach ogrzewania i realizacja projektów termomodernizacyjnych przynoszą znaczące korzyści nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. Mieszkańcy, którzy skorzystali z programu mają realnie niższe rachunki za ogrzewanie oraz poprawę komfortu cieplnego w swoich domach. Co więcej, dzięki redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawia się także ogólna jakość powietrza, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne.

Zachęta do Działania

WFOŚiGW w Gdańsku, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy województwa pomorskiego wspólnie tworzą model odpowiedzialności ekologicznej. Każdy, kto rozważa wymianę starego kotła czy planuje termomodernizację, powinien rozważyć skorzystanie z możliwości dofinansowania w ramach Programu “Czyste Powietrze”.

Więcej informacji o zmianach i programie na oficjalnej stronie WFOŚiGW w Gdańsku.

źródło:
www.wfos.gdansk.pl
www.radiokaszebe.pl