To pierwsza taka instalacja na Pomorzu. Dzięki staraniom Wejherowskiego Alarmu Smogowego mobilne sztuczne płuca zaczną działać w Wejherowie. Nowatorska instalacja przedstawia model ludzkich płuc „oddychających” przepuszczanym przez nie powietrzem i filtrującym zawieszone w nim zanieczyszczenia, które osadzają się na białej przepuszczalnej tkaninie. Dzięki temu mieszkańcy miejscowości będą mogli przekonać się naocznie, jakiej jakości powietrze wnika do ich płuc. To kolejna odsłona akcji Polskiego Alarmu Smogowego “Zobacz, czym oddychasz!”.

W Wejherowie płuca powstały dzięki wspólnej inicjatywie Wejherowskiego Alarmu Smogowego i Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie. Pierwsze na Pomorzu mobilne płuca ruszają w teren, a inauguracja trasy będzie miała miejsce na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie w piątek 5 listopada 2021 r. o godzinie 13:30. Mobilne płuca mają pełnić rolę informacyjną, edukacyjną i uświadamiającą.

Połączenie sił organizacji ekologicznej i lokalnej placówki edukacyjnej, czynne zaangażowanie uczniów, nauczycieli (szczególne podziękowania dla inż. Waldemara Marcinkiewicza) i społeczników w budowę płuc to początek współpracy, która – mamy nadzieję – przyniesie sukces w postaci szybkiej poprawy jakości powietrza w naszym powiecie (i nie tylko). Akcja ma skłonić do refleksji i działań zarówno samorządowców, przedsiębiorców, jak i mieszkańców. Chcemy być powiatem, w którym jakość powietrza, a tym samym zdrowie mieszkańców to sprawa priorytetowa. – mówi Tomasz Nowak, przedstawiciel Wejherowskiego Alarmu Smogowego  –  Powiat wejherowski od lat ma problemy z fatalną jakością powietrza, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, czego przyczyną jest tzw. niska emisja spowodowana ogrzewaniem budynków paliwami stałymi w nieefektywnych (pozaklasowych) kotłach. Specjalistyczna stacja pomiarowa w Wejherowie wiele razy pokazywała przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM 10 i rakotwórczego benzo(a)pirenu w pyle PM 10 nawet o 500%.

Płuca wyposażone zostały w profesjonalny miernik jakości powietrza wraz z wyświetlaczem, który wskazuje rzeczywisty pomiar poziomu pyłów PM 1, PM 2.5 i PM 10. Wskazania czujnika zanieczyszczenia można będzie śledzić również na stronie internetowej www.wejherowskialarmsmogowy.pl. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza uruchomiony zostanie sygnalizator świetlny i dźwiękowy. Druga strona mobilnych płuc została wykorzystana jako nośnik najważniejszych informacji na temat smogu oraz jego szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Mieszkańcy miejscowości, do których dotrze makieta będą mogli również dowiedzieć się o terminie wymiany „kopciuchów” wynikającym z obowiązujących na terenie woj. pomorskiego uchwał antysmogowych oraz możliwościach uzyskania dofinansowania na termomodernizację i wymianę pieca z Programu Czyste Powietrze.

W świetle najnowszych badań, które jednoznacznie wskazują, że cząstki pyłu zawieszonego powodują m.in. alergię, przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych, a pochodne rakotwórczego benzo(a)pirenu są obecne nawet w moczu zyskujemy pewność, że smog przenika do naszych organizmów i nie na darmo nazywany jest “cichym zabójcą”. – podkreśla Tomasz Nowak. – W Polsce śmiertelność z powodu smogu szacuje się na poziomie 50 tys. rocznie. Dodajmy do tego obraz cierpiących z powodu nasilenia objawów astmy dzieci i dorosłych. To wystarczający motywator, by intensywnie działać w kierunku zmiany. Zdrowie naszych dzieci i nasze to priorytet.

Wbrew stereotypom regiony nadmorskie również zmagają się z problemem smogu, dlatego trasa sztucznych płuc obejmie jak najwięcej większych miejscowości powiatu wejherowskiego i nie tylko.

Projekt pn. „Zobacz, czym oddychasz!” zrealizowany został w ramach programu “Nasze Powietrze”, finansowanego ze środków Clean Air Fund, przy współpracy Polskiego Alarmu Smogowego i Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wsparcia w projekcie udzieliło również Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Na jaki kolor i w jakim czasie “wejherowskie płuca” zmienią barwę? Przekonamy się wkrótce.