Kontynuujemy akcje informacyjne dla mieszkańców Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Tym razem adresatami projektu pn. OCZYŚĆ ATMOSFERĘ! są mieszkańcy WejherowaObok zachęcania mieszkańców do wymiany starych kotłów/pieców na ekologiczne i wskazywania im możliwości dofinansowania termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, bardzo istotne jest dotarcie z informacją o obowiązkach, jakie nakłada na nich uchwała antysmogowa dla województwa pomorskiego. Dodatkowo projekt ma wzmocnić świadomość w zakresie istnienia problemu zanieczyszczenia powietrza oraz negatywnego wpływu zanieczyszczenia na zdrowie człowieka.

Pierwszym elementem naszych działań jest spot informacyjno-promocyjny, w którym:

  • informujemy o zapisach pomorskiej uchwały antysmogowej i terminach ich realizacji
  • zachęcamy do skorzystania z dotacji z programu Czyste Powietrze przy wsparciu doradcy z punktu konsultacyjno-informacyjnego przy Urzędzie Miejskim w Wejherowie
  • oddajemy głos osobie, która przy udziale dotacji z programu Czyste Powietrze zrealizowała zakup pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej

W ramach projektu rozkolportujemy również 1500 ulotek adresowanych głównie do mieszkańców domów jednorodzinnych. Ponadto w mediach społecznościowych oraz na wybranych stronach internetowych opublikowana zostanie seria artykułów wspartych infografikami.

Zadanie publiczne OCZYŚĆ ATMOSFERĘ! finansowane jest ze środków Urzędu Miejskiego w Wejherowie.