Jakość powietrza to nie tylko ekologiczny slogan, ale realny wpływ na nasze codzienne życie. To coś, co jest widoczne i mierzalne. Z uwagi na skutki zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniami powietrza wiedza na ten temat powinna być powszechna i dostępna dla każdego z nas. W Polsce, gdzie problem ten jest szczególnie odczuwalny, inicjatywy takie jak “Mobilne Płuca” odgrywają kluczową rolę w edukacji zdrowotnej i podnoszeniu świadomości ekologicznej.

Akcja “Mobilne Płuca” startuje na Pomorzu

Tegoroczna inauguracja „Mobilnych Płuc” odbyła się 15 grudnia 2023 roku w Wejherowie. Pierwszy raz w tym sezonie grzewczym 2023/2024 wraz ze społecznością Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie (tj. wejherowskiej “Samochodówki”) odsłaniamy fakty o powietrzu, którym oddychamy – zgodnie z tegorocznym mottem akcji „Inhaluj wiedzę, nie SMOG”.

Więcej na ten temat w zamieszczonym poniżej materiale Twojej Telewizji Morskiej, do którego obejrzenia zachęcamy (źródło: www.telewizjattm.pl).

Mobilne Płuca – innowacja w edukacji zdrowotnej i ekologicznej

Projekt “Mobilne Płuca”, realizowany przez Pomorski Alarm Ekologiczny oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie przy wsparciu Polskiego Alarmu Smogowego, stanowi innowacyjne podejście do edukacji zdrowotnej i ekologicznej.

Jak podkreśla Arkadiusz Szczygieł, prezes Pomorskiego Alarmu Ekologicznego tego typu działania prowadzone przez “Polski Alarm Smogowy, lokalne organizacje i alarmy smogowe, samorządy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mają uświadomić, że palenie węglem szczególnie w starych piecach z niepełnym spaleniem [węgla] wytwarza taką ilość smogu, która jest szkodliwa dla naszego zdrowia, dla naszych dzieci, dla osób starszych.”

fot. Twoja Telewizja Morska

To praktyczne narzędzie, które wizualizuje problem zanieczyszczenia powietrza. Wyposażone w zaawansowane mierniki jakości powietrza pokazuje stężenie pyłów zawieszonych PM 1, PM 2.5 i PM 10, czyniąc problem zanieczyszczenia powietrza bardziej namacalnym.

Mobilne Płuca _ front

Makieta „Mobilnych Płuc”, niedawno odnowiona i unowocześniona przez zaangażowaną społeczność szkolną „Samochodówki” już od trzech sezonów grzewczych staje się centrum akcji. Instalacja przedstawia model ludzkich płuc „oddychających” przepuszczanym przez nie powietrzem i filtrującym zawieszone w nim zanieczyszczenia, które osadzają się na białej przepuszczalnej tkaninie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza uruchomiony zostanie sygnalizator świetlny i dźwiękowy. Wskazania czujnika można śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej www.pomorskialarmekologiczny.pl. W tym roku zamontowana została dodatkowo kamera, która umożliwia podgląd płuc 24h/dobę. Zachęcamy do śledzenia transmisji na YouTube.

Druga strona “Mobilnych Płuc” została wykorzystana jako nośnik najważniejszych informacji na temat smogu oraz jego szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Mieszkańcy miejscowości, do których dotrze makieta będą mogli również dowiedzieć się o terminie wymiany „kopciuchów” wynikającym z obowiązujących na terenie woj. pomorskiego uchwał antysmogowych oraz możliwościach uzyskania dofinansowania na termomodernizację i wymianę pieca z Programu Czyste Powietrze.

Mobilne Płuca_tył

Współpraca na rzecz zdrowia i czystego powietrza

W kontekście naszej nieustannej walki o czystsze powietrze i zdrowsze jutro, niezmiernie ważne jest, abyśmy docenili wysiłki tych, którzy od początku stoją z nami na pierwszej linii tej inicjatywy. “Mobilne Płuca” to projekt, który zawdzięcza swój sukces nie tylko innowacyjnym pomysłom, ale przede wszystkim ludziom, którzy włożyli w niego swoje serce i determinację.

Chcielibyśmy podziękować dyrekcji, nauczycielom oraz społeczności uczniowskiej Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, w szczególności Cezaremu Lewandowskiemu – Dyrektorowi, Waldemarowi Marcinkiewiczowi – Wicedyrektorowi, Bartłomiejowi Maciszce, Maciejowi Lewińskiemu oraz wszystkim innym, którzy nieustannie angażują się w tę akcję. Wasze zaangażowanie, pasja i niezachwiana wiara w znaczenie tego projektu są dla nas bardzo cenne. Dziękujemy Wam za każdy włożony wysiłek i za to, że jesteście z nami w tej ważnej misji. Nasza współpraca to więcej niż tylko projekt – to manifest troski o przyszłość i zdrowie naszej społeczności.

Od lewej: Tomasz Nowak – wiceprezes Pomorskiego Alarmu Ekologicznego, Cezary Lewandowski – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie fot. Twoja Telewizja Morska

Młodzież – siła napędowa zmian

Zaangażowanie młodzieży w projekt “Mobilne Płuca” pokazuje, jak ważną rolę odgrywa młode pokolenie w kształtowaniu przyszłości naszej planety. Ich aktywność i wsparcie dla działań na rzecz czystszego powietrza to dowód na to, że młodzi ludzie są nie tylko przyszłością, ale i teraźniejszością w walce o lepsze środowisko.

Młodzież z wejherowskiej Samochodówki fot. Twoja Telewizja Morska

Ogólnopolska kampania “Zobacz, czym oddychasz. Zmień to!”

Inauguracja w Wejherowie jest pierwszym na Pomorzu przystankiem „Mobilnych Płuc” w ramach tegorocznej ogólnopolskiej kampanii Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz, czym oddychasz. Zmień to!”, która obejmie 60 miejscowości w ośmiu województwach. Udział w tej inicjatywie to nie tylko wsparcie dla ważnej sprawy, ale również inspiracja dla innych do aktywnego działania.

Polski Alarm Smogowy, jako inicjator akcji “Mobilne Płuca”, odgrywa kluczową rolę w ogólnopolskich działaniach, dostarczając nieocenione wsparcie i wiedzę ekspercką. Jego zaangażowanie w promowanie świadomości o jakości powietrza jest fundamentem, na którym opiera się sukces tej inicjatywy. Mamy satysfakcję, że dzięki współpracy wielu organizacji i społeczników “Mobilne Płuca” stały się skutecznym narzędziem edukacyjnym, mobilizującym społeczności lokalne do aktywnego działania na rzecz lepszego środowiska.

Zachęta do śledzenia akcji

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony www.pomorskialarmekologiczny.pl oraz naszego profilu na Facebook, aby śledzić rozwój akcji “Mobilne Płuca”. Regularne aktualizacje, ciekawe fakty i porady, to tylko część tego, co oferujemy.

Razem dla lepszej jakości powietrza

“Mobilne Płuca” to nie tylko projekt edukacyjny, ale również inicjatywa społeczna, która aktywizuje społeczności lokalne do działania na rzecz czystszego powietrza. Dzięki zaangażowaniu, innowacyjnym rozwiązaniom i wsparciu organizatorów, możemy wspólnie dążyć do poprawy jakości powietrza i ochrony naszego środowiska. Dołącz do nas! Inhaluj wiedzę, nie SMOG!