1 marca 2022 r. zaczęliśmy akcję monitorowania poziomu zanieczyszczeń w Luzinie. Mobilne płuca stanęły przy ul. Młyńskiej – obok ośrodka zdrowia. W tym miejscu do 14 marca będą mierzyć poziom pyłów PM 1, PM 2,5 i PM 10. Po pierwszej dobie czujnik lookO2 zanotował prawie czterokrotne przekroczenia pyłu zawieszonego PM 10. 

— Bardzo się cieszę z tej akcji, która uświadamia społeczeństwu, jaki jest szkodliwy wpływ pyłów zawieszonych zanieczyszczeń na nasze zdrowie, w tym wypadku na płuca. Z medycznego punktu widzenia, pyły zawieszenia węglowodory aromatyczne, które znajdują się w dymie z kominów jest bardzo szkodliwy na płuca. Powoduje astmę oskrzelową, wszelkiego rodzaju infekcje, alergie, a najgorsze jest to, że może doprowadzać do raka płuc – wyjaśnia doktor Piotr Pelcer
(cytat za nadmorski24.pl)

W pierwszej dobie pomiarów czujniki zanotowały prawie czterokrotne przekroczenia pyłu zawieszonego PM 10, tj. 182 µg/m³ (norma dobowa 50 µg/m³). Poziom pyłu PM 2,5 wyniósł 145 µg/m³.

Bieżące odczyty czujnika lookO2 zainstalowanego na mobilnych płucach można śledzić za pośrednictwem:

— Czujniki online są dostępne i wyniki są złe w zależności od pogody. Chcemy pokazać, że warto inwestować w ekologiczne ogrzewanie, gaz, likwidować stare kopciuchy. Nie palić śmieci, o tym cały czas mówimy. Chcemy pokazać, że nasze powietrze nie jest czyste i się trujemy nawzajem – zwraca uwagę Jarosław Wejer, wójt gminy Luzino.
(cytat za nadmorski24.pl)

Jak podkreśla Arkadiusz Szczygieł, prezes Wejherowskiego Alarmu Smogowego, Luzino jest największą wiejską miejscowością w powiecie wejherowskim i organizacji zależało, żeby akcję przeprowadzić jeszcze w tym sezonie grzewczym. Zaczynający się sezon wiosenny i letni będzie dobrym momentem na zaplanowanie i wykonanie inwestycji związanych np. z termomodernizacją budynku lub wymianą źródła ciepła. Tym bardziej, że w Gminie Luzino prężnie działa punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, w ramach którego można otrzymać dotację na powyższe działania.

Gminny Punkt Programu Czyste Powietrze funkcjonuje przy Ośrodku Zdrowia w Luzinie na  ul. 10 Marca 11 (parter) i jest czynny w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 13.30 oraz we wtorki od 7.30 do 14.30. Porad udziela Wojciech Machnikowski.

Kontakt do punktu Programu Czyste Powietrze w Luzinie
tel. 58 678 20 68
e-mail czystepowietrze@luzino.eu

Wojciech Machnikowski, koordynator punktu Programu Czyste Powietrze w Gminie Luzino

Więcej informacji o dotacjach, łączeniu ich z ulgą termomodernizacyjną przeczytać można TUTAJ

 


* Projekt “Czyste powietrze – warunek konieczny” realizowany na zlecenie Powiatu Wejherowskiego jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.