Źródło wiadomości i grafiki: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy/Polski Alarm Smogowy

Ministerstwo Energii woli węgiel niż czyste powietrze! Zaprotestuj przeciwko nowym normom jakości węgla zaproponowanym przez Ministra Energii! Do sprzedaży wejdzie zasiarczony, wilgotny węgiel, oraz odpady kopalniane, toksyczne muły i flotokoncentraty zawierające podwyższony poziom rtęci.

Zaproponowane normy jakości węgla dowodzą jasno, że dla Ministerstwa Energii ważniejszy jest zasiarczony węgiel i odpady węglowe niż czyste powietrze. Odpowiedzialny za normy węgla minister Tchórzewski nie dostrzegł zmiany podejścia Polaków do czystego powietrza, jaka zaszła w ciągu ostatnich dwóch lat. Już w ośmiu województwach obowiązują uchwały antysmogowe, a podstawowa zdobycz cywilizacyjna, jaką jest czyste powietrze jest dla Polaków równie oczywista jak prawo do nieskażonej wody i żywności.

Ministerstwo Energii nie tylko podważa obowiązującą ustawę o kontroli jakości paliw, ale zaprzecza idei uchwał antysmogowych, zapowiedziom rządu o walce ze smogiem., ale przede wszystkim opinii milionów Polaków mających dosyć toksycznego powietrza w polskich miastach i wsiach.

Do 21.08.2018 napisz list do Ministerstwa Energii na adres: sekretariatDGA@me.gov.pl i zaprotestuj przeciwko odpadom węglowym i opowiedz się za prawem do oddychania czystym powietrzem! Dziękujemy za pomoc! Poniżej proponowany wzór:

Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski

Panie Ministrze,

zaproponowane rozporządzenie określające normy jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży dla gospodarstw domowych pokazuje, że dla kierowanego przez Pana Ministerstwa Energii ważniejsza jest sprzedaż nawet najbardziej zanieczyszczonego węgla i odpadów kopalnianych niż czyste powietrze i zdrowie polskiego społeczeństwa. To 46 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie!

Protestuję przeciwko wprowadzeniu do sprzedaży detalicznej zasiarczonego i wilgotnego węgla, zaproponowanego przez Ministerstwo Energii. Spalanie takiego węgla prowadzić będzie do wysokiej emisji zanieczyszczeń powietrza i nie zmieni stanu powietrza w polskich mistach i wsiach. Szczególnie skandaliczne jest dopuszczenie do sprzedaży tzw. „ekomiału”, czyli paliwa umożliwiającego mieszanie toksycznych odpadów kopalnianych: mułów i flotokoncentratów pomimo oficjalnych rządowych zapewnień ze stromy Premiera i wielu ministrów. Flotokoncentraty i muły zawieraja nawet do 10 razy więcej wagowo rtęci niż typowy węgiel.

Nie zgadzam się na dopuszczenie do sprzedaży proponowanych w rozporządzeniu paliw stałych i domagam się wycofania paliwa nazwanego „ekomiałem” a także ustanowienia następujących norm: zawartość popiołu mniej niż 10%, zawartość wilgoci mniej niż 12%, zawartość siarki mniej niż 0,8%, a wartość opałowa nie niższa niż 25 MJ/kg.

Zaznaczam, że już w ośmiu województwach obowiązują uchwały antysmogowe, a podstawowa zdobycz cywilizacyjna, jaką jest czyste powietrze, jest dla Polaków równie oczywista jak prawo do nieskażonej wody i żywności. Mam nadzieję, że głos milionów Polaków domagających się czystego powietrza będą dla Pana ważniejsze niż opinie zakładów wydobycia i przetwarzania węgla.

Źródło wiadomości i grafiki: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy/Polski Alarm Smogowy