Kiedy społeczność łączy siły – zmiany stają się możliwe. W sercu Kaszub, w malowniczych Kartuzach właśnie dokonuje się taka zmiana. W ostatnim czasie jej kolejną odsłoną jest współpraca między samorządem, oświatą i organizacjami ekologicznymi.

Zaangażowanie Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego w programy proekologiczne, inicjatywy edukacyjne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Dyrektor Kingą Seroczyńską na czele oraz zajęcia z młodzieżą prowadzone przez prezesa Pomorskiego Alarmu Ekologicznego Arkadiusza Szczygła wzmacniają istniejący w Gminie Kartuzy ruch na rzecz czystszego powietrza i zdrowszego życia. Ostatnie wydarzenia pokazują, jak przez edukację, zaangażowanie i konkretne wsparcie władz samorządowych można kształtować lepszą przyszłość dla nas i naszych lokalnych ojczyzn. W Kartuzach wiele działań to krok ku czystszemu jutru.

Akcja informacyjno-edukacyjna

15 lutego 2024 r. właśnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach odbyły się zajęcia edukacyjne z młodzieżą, których tematyka dotyczyła problemu zanieczyszczenia powietrza i jego skutków zdrowotnych. Tło do rozmowy stanowiły stojące na dziedzińcu Szkoły „mobilne płuca”, które właśnie w tym dniu oficjalnie rozpoczęły monitorowanie jakości powietrza w Kartuzach. Jedyna taka instalacja w Polsce Północnej przez najbliższe dwa tygodnie będzie mierzyła poziom pyłów zawieszonych, a wyniki na bieżąco będą prezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.pomorskialarmekologiczny.pl

To kolejny już etap akcji informacyjnej realizowanej przez Pomorski Alarm Ekologiczny w ramach projektu „Czyste powietrze dla wszystkich!” przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wspólnie z Pomorskim Alarmem Ekologicznym młodzież miała okazję zgłębiać tajniki ochrony powietrza. To wyjątkowe wydarzenie pokazuje, jak ważna jest współpraca na rzecz środowiska między szkołami, samorządem, a organizacjami pozarządowymi.

Wizja liderów dla czystego środowiska

Inicjatywa ta spotkała się z poparciem lokalnych władz, na czele z Burmistrzem Kartuz, Mieczysławem Grzegorzem Gołuńskim, który wyraził satysfakcję z faktu, że Kartuzy znalazły się na trasie „mobilnych płuc”, by pokazać, czym oddychają mieszkańcy.  

Zaangażowanie władz samorządowych jest kluczowe dla realizacji celów ekologicznych i zdrowotnych. Gmina Kartuzy, dzięki skutecznym działaniom na rzecz wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania, potocznie nazywanych “kopciuchami”, stała się liderem woj. pomorskiego w walce o czyste powietrze. Warto podkreślić, że Gmina skutecznie realizuje również program “Ciepłe Mieszkanie” przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Na terenie Gminy i na terenie miasta zostało złożonych 1650 wniosków o wymianę kopciuchów, z tego 828 już zostało wymienionych. Działania te są dofinansowane, gdyż Gminie udało się uzyskać środki zewnętrze w wysokości prawie 20 mln zł na pomoc mieszkańcom, którzy zdecydują się wymienić stary piec. Dodatkowo Gmina prowadzi intensywne działania termomodernizacyjne na rzecz poprawy stanu technicznego budynków (…). – podkreślił Burmistrzem Mieczysław Grzegorz Gołuński.

Dzięki determinacji władz udało się wprowadzić skuteczne rozwiązania, które zmniejszają emisję szkodliwych substancji, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.

Siła edukacji ekologicznej

Kluczowym elementem spotkania była edukacja. Arkadiusz Szczygieł, wykorzystując bogate doświadczenie Pomorskiego Alarmu Ekologicznego, z zaangażowaniem przedstawił młodzieży, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze zdrowie i środowisko.

Przekaz koncentrował się na znaczeniu czystego powietrza dla zdrowego stylu życia i konieczności podejmowania działań mających na celu poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w obszarach poza głównymi aglomeracjami miejskimi, takimi jak Trójmiasto.

Arkadiusz Szczygieł zwrócił uwagę na motywy, którymi kierują się organizacje ekologiczne, podkreślając, że ich celem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości korzystania z czystego powietrza przez cały rok. W trakcie rozmowy, która przypominała lekcję biologii, przedstawił mechanizm wymiany gazowej w organizmie człowieka, podkreślając, jak ważne dla naszych procesów życiowych jest powietrze – nawet ważniejsze niż pokarm.

Podkreślił również problem przestarzałych źródeł ogrzewania, tzw. “kopciuchów”, które są jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich. Prezes Szczygieł wyjaśnił szkodliwość smogu, opisując go jako “cichego i niewidocznego zabójcę”. Porównując wielkość cząsteczek smogu do średnicy włosa umożliwił zrozumienie, jak łatwo mogą one przedostać się do naszego organizmu.

Podczas spotkania zwrócił szczególną uwagę na negatywny wpływ smogu na zdrowie dzieci i młodzieży, które są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia. Prezentacja została wzbogacona pokazem filmu wyprodukowanego przez Pomorski Alarm Ekologiczny z udziałem lekarzy specjalistów „Dlaczego każdy powinien obejrzeć ten film o smog?”, który miał na celu pogłębienie wiedzy uczniów na temat skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza.

Młodzież – ambasadorzy zdrowej przyszłości

Zajęcia z młodzieżą pokazały, jak ważna jest edukacja ekologiczna od najmłodszych lat. Uczniowie, którzy do tej pory nie mieli świadomości o skali problemu smogu, dzięki tym zajęciom mogą stać się ambasadorami czystego powietrza w swoich domach i społecznościach. To właśnie młodzi ludzie, będący na co dzień w kontakcie z naturą, mogą najefektywniej przekazywać ideę ochrony środowiska.

Zaakcentowane to zostało przez Dyrektor Kingę Seroczyńską, która z mówiła o znaczeniu inicjatyw ekologicznych “liczę na to, że wychodząc stąd przeniesiecie całą tę ideę ochrony, troski (…) o to, co Was otacza do Waszych domów”. Podsumowując spotkanie edukacyjne z młodzieżą wyraziła swoje uznanie dla przekazanej wiedzy. Z entuzjazmem odniosła się do realizowanego w szkole programu ekologicznego oraz funkcjonowania ekopracowni, wspartej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Podkreśliła, jak edukacja na temat smogu i działania takie jak projekt “mobilne płuca” doskonale komponują się z założeniami programu ekologicznego szkoły, mając na celu nie tylko uświadomienie młodzieży o problemach związanych z zanieczyszczeniem powietrza, ale również zachęcenie ich do dzielenia się tą wiedzą z innymi.

Współpraca dla lepszej jakości życia

Spotkanie w Kartuzach to przykład, jak przez współpracę różnych podmiotów – od władz samorządowych, przez szkoły aż po organizacje ekologiczne – można skutecznie działać na rzecz poprawy jakości powietrza. To także dowód na to, że inwestycja w edukację ekologiczną przynosi wymierne korzyści, nie tylko w postaci lepszego stanu środowiska naturalnego, ale także zdrowszej przyszłości dla mieszkańców.

Apel do społeczności

Na zakończenie warto przytoczyć słowa Arkadiusza Szczygła, który zaapelował do młodzieży:

“Zadbajcie o czyste powietrze wokół siebie. Macie szczęście, że macie takie świadome władze samorządowe, a dodatkowo szkołę angażującą się w sprawy ochrony środowiska. Korzystajcie z tego!”.

To przesłanie powinno rezonować w każdym z nas, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Dbając o czyste powietrze, dbamy o nasze zdrowie i przyszłość kolejnych pokoleń.