Tematykę smogu i sposobów na walkę z nim poruszaliśmy wielokrotnie. Tym razem robimy to we współpracy z Urzędem Miejskim w Wejherowie – realizując projekt Oczyść atmosferę! Głównym jego celem ma być rozpowszechnienie wśród mieszkańców Wejherowa informacji nt. obowiązków wynikających z przepisów uchwał antysmogowych województwa pomorskiego – głównie konieczności wymiany starego kotła/pieca na bardziej ekologiczne ogrzewanie. Zależy nam, aby wskazać mieszkańcom konkretne rozwiązania, dzięki którym uzyskają możliwość dofinansowania prac termomodernizacyjnych i wymiany źródła ciepła.

Uchwały antysmogowe województwa pomorskiego

Dlaczego uchwały antysmogowe zostały podjęte?

Zamiana sposobu ogrzewania domów ma przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza w województwie pomorskim. Działania te są niezbędne, gdyż w strefie pomorskiej (do której należy m.in. Wejherowo) rokrocznie notowane są przekroczenia rakotwórczego benzo(a)pirenu w pyle PM10.

(źródło: Roczna ocena jakości powietrza woj. pomorskiego)

Ponad 98,3% emisji benzo(a)pirenu w woj. pomorskim pochodzi z lokalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza, jakimi są kominy domów ogrzewanych paliwem stałym – węglem lub drewnem (tzw. niska emisja). Słabej jakości paliwo w połączeniu z przestarzałym kotłem/piecem oraz specyficzne warunki pogodowe często obserwowane na naszym terenie powodują smog, który wdychany ma katastrofalne skutki dla naszych organizmów.

Na co wymienić stary kocioł/piec?

Osoby, które ogrzewają domy kotłami/piecami na paliwa stałe, będą miały obowiązek podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. W sytuacji, gdy taka możliwość nie istnieje – mogą one stosować do ogrzewania gaz, lekki olej opałowy lub odnawialne źródła energii (szczegóły przedstawia grafika poniżej).

Harmonogram wymiany kotłów

Do 1 września 2024 r. należy wymienić kotły bezklasowe (bez tabliczki znamionowej), 1 lub 2 klasy.

Do 1 września 2026 r. wymienić trzeba kotły i piece klasy 3 i 4.

Do 1 lipca 2035 r. należy wymienić kotły i piece klasy 5.

Jak wygląda kwestia palenia w kominku?

Kominek (koza, piec) będący głównym źródłem ogrzewania należy wymienić na taki, który będzie spełniać wymogi ekoprojektu w terminie do 1 września 2024 r.

Kominek taki będzie można użytkować okazjonalnie z zastrzeżeniem, że jego użytkowanie nie powoduje uciążliwości i zadymienia na terenach sąsiadujących.

Wymagania ekoprojektu dla kominków źródło: powietrze.malopolska.pl