Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy kolejną akcję informacyjną dla mieszkańców Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Adresatami projektu są tym razem mieszkańcy Redy. Działanie pn. CZYSTE POWIETRZE – CZYSTY ZYSK odbywa się przy udziale finansowym i we współpracy z Urzędem Miasta w Redzie. Najważniejszym aspektem, obok zachęcania mieszkańców do wymiany starych kotłów/pieców na ekologiczne, jest dotarcie z informacją o obowiązkach, jakie nakłada na nich uchwała antysmogowa dla województwa pomorskiego. Zakładamy, że wskazane rozwiązania, możliwości dofinansowania termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, zachęcą właścicieli domów do działań na rzecz poprawy stanu powietrza w Redzie.

W ramach projektu rozkolportujemy 1500 ulotek adresowanych głównie do mieszkańców domów jednorodzinnych. Ponadto w mediach społecznościowych oraz na wybranych stronach internetowych opublikowana zostanie seria artykułów wspartych infografikami nt. problemu smogu, obowiązków w zakresie likwidacji starych kotłów węglowych oraz możliwości uzyskania dotacji na ten cel.

Uchwały antysmogowe województwa pomorskiego

Dlaczego zostały podjęte?

Zamiana sposobu ogrzewania domów ma przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza w województwie pomorskim. Działania te są niezbędne, gdyż w strefie pomorskiej (do której należy m.in. Rumia) rokrocznie notowane są przekroczenia rakotwórczego benzo(a)pirenu w pyle PM10.
(źródło: Roczna ocena jakości powietrza woj. pomorskiego)

Ponad 98,3% emisji benzo(a)pirenu w woj. pomorskim pochodzi z lokalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza, jakimi są kominy domów ogrzewanych paliwem stałym – węglem lub drewnem (tzw. niska emisja). Słabej jakości paliwo w połączeniu z przestarzałym kotłem/piecem oraz specyficzne warunki pogodowe często obserwowane na naszym terenie powodują smog, który wdychany ma katastrofalne skutki dla naszych organizmów.

Harmonogram wymiany kotłów

  • Do 1 września 2024 r. należy wymienić kotły bezklasowe (bez tabliczki znamionowej), 1 lub 2 klasy.
  • Do 1 września 2026 r. wymienić trzeba kotły i piece klasy 3 i 4.
  • Do 1 lipca 2035 r. należy wymienić kotły i piece klasy 5.

Na co wymienić stary kocioł/piec?

Osoby, które ogrzewają domy kotłami/piecami na paliwa stałe, będą miały obowiązek podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. W sytuacji, gdy taka możliwość nie istnieje – mogą one stosować do ogrzewania gaz, lekki olej opałowy lub odnawialne źródła energii (szczegóły przedstawia grafika poniżej).

Jak wygląda kwestia palenia w kominku?

Kominek (koza, piec) będący głównym źródłem ogrzewania należy wymienić na taki, który będzie spełniać wymogi ekoprojektu w terminie do 1 września 2024 r.
Kominek taki będzie można użytkować okazjonalnie z zastrzeżeniem, że jego użytkowanie nie powoduje uciążliwości i zadymienia na terenach sąsiadujących.

Wymagania ekoprojektu dla kominków źródło: powietrze.malopolska.pl