Konsultacje – słowo klucz w kształtowaniu relacji. Okazja, by w aktywny sposób przedstawić swoje potrzeby, uwagi i opinie na temat spraw, które bezpośrednio nas dotyczą lub znajdują się w obszarze naszych zainteresowań np. zawodowych. Korzystajmy zatem z możliwości wypowiedzenia się i weźmy udział w konsultacjach projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

W terminie do 30 września 2021 r. każdy może zgłosić swoje opinie i uwagi do zapisów zawartych w projekcie programu i w ten sposób mieć wpływ na wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie.

Kilka kroków do wzięcia udziału w konsultacjach

 1. Zapoznanie się z całością lub wybranymi częściami (pod względem interesujących nas zagadnień) projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pobierz i przeczytaj)
 2. Wypełnienie formularza konsultacyjnego (pobierz i wypełnij)
 3. Przekazanie formularza właściwej instytucji:
  a) pocztą tradycyjną
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
  z dopiskiem „Konsultacje FEP 2021-2027
  b) pocztą elektroniczną
  e-mial: fep21-27@pomorskie.eu

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 został przyjęty przez Zarząd 3 sierpnia 2021 r. jako jedno z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Wsparcie unijne w nowej perspektywie ma objąć przede wszystkim sferę gospodarczą, cyfryzację, energetykę, środowisko, transport oraz edukację, rynek pracy. Wg zapowiedzi duży nacisk zostanie położony na dążenie do neutralności klimatycznej oraz przekształcenie naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych.

Budżet środków unijnych w programie wyniesie 1,67 mld euro, z czego 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prawie 420 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Konferencja konsultacyjna

Odbędzie się 10 września 2021 r. w godz. 10.00-14.00

 1. stacjonarnie w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich (ul. Żaglowa 11 w Gdańsku)
 2. on-line na platformie komunikacyjnej (do pobrania: PROGRAM, plik .pdf 642 KB). Link do spotkania zostanie przekazany osobom, które zarejestrują swój udział w konferencji w formie zdalnej.

Swój udziału w konferencji można zgłosić do 6 września 2021 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego TUTAJ. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla wszystkich osób zainteresowanych śledzeniem wydarzenia, dostępna będzie również transmisja wydarzenia on-line.

*źródło: www.pomorskie.eu