W obliczu rosnących wyzwań ekologicznych, nasze polskie lasy stają się areną ważnych dyskusji i działań. Pomorski Alarm Ekologiczny z dumą dołączył do inicjatywy “Lasy i Obywatele”, podpisując #ManifestLeśny. Ten ruch społeczny łączy organizacje i grupy nieformalne, które od lat działają na rzecz ochrony naszych cennych leśnych zasobów.

Dlaczego Manifest Leśny jest tak ważny?

Manifest zawiera 10 kluczowych punktów, które odzwierciedlają nasze zobowiązanie do ochrony lasów:

1️⃣ Minimum 20% lasów wyłączamy z użytkowania gospodarczego – oddajemy je ludziom i przyrodzie

2️⃣ Społeczeństwo powinno mieć realny wpływ na decyzje o lasach

3️⃣ Dość marnowania pieniędzy z eksploatacji lasów – więcej środków na ochronę przyrody!

4️⃣ Koniec z wydatkami Lasów Państwowych na cele niezwiązane z podstawową działalnością

5️⃣ Konieczna jest sprawiedliwa społecznie transformacja obszarów cennych przyrodniczo- więcej parków narodowych

6️⃣ Godna praca w lesie dla wszystkich, w tym dla pracowników firm leśnych i parków narodowych

7️⃣ Wykorzystujmy drewno racjonalnie, nie palmy nim w elektrowniach

8️⃣ Gospodarka leśna powinna uwzględniać wymogi ścisłej ochrony gatunkowej

9️⃣ Społeczeństwo musi mieć możliwość sprawdzenia legalności gospodarki leśnej w sądzie

🔟 Pełny dostęp do informacji o lasach i ochronie przyrody dla społeczeństwa i organizacji przyrodniczych

Pobierz pełny tekst Manifestu Leśnego

Lista organizacji, które podpisały Manifest Leśny

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.odzyskajmylasy.pl

Fakty mówią same za siebie

Z danych zawartych w Manifeście Leśnym wynika, że aż trzy czwarte ankietowanych Polaków opowiada się za zmniejszeniem obszaru wycinek w polskich lasach. Lawinowo rośnie liczba inicjatyw i ruchów dążących do zatrzymania zwiększonego wyrębu. Polacy chcą lasów, nie zrębów!!!

W ciągu ostatnich 30 lat ilość pozyskiwanego drewna wzrosła niemal dwuipółkrotnie, co jest alarmującym sygnałem. Z 20 mln m3 w 1990 r., do ponad 48 mln m3 całych drzew (licząc z korą) w 2021 r.

Nasze lasy – nasza przyszłość

Lasy są domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a także naszym naturalnym sojusznikiem w walce ze zmianami klimatycznymi. Zdrowe lasy to zdrowe społeczeństwo. Dlatego teraz jest czas na działanie. Nie możemy pozostać bierni. Każdy z nas ma moc wpływania na zmiany. Zapoznaj się z Manifestem, rozmawiaj o nim, udostępniaj – każdy gest ma znaczenie. Zapraszamy do dyskusji i działania na rzecz naszych lasów. Razem możemy dokonać zmiany!