Powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli CEEB. To nic innego, jak baza danych i zbiorcza informacja na temat źródeł ciepła w naszych mieszkaniach i domach.

Wszyscy dobrze wiemy, że Polska zmaga się ze smogiem, a nasze miasta i wsie należą do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Każdego roku w Polsce na schorzenia i choroby spowodowane smogiem umiera ok. 40.000 naszych rodaków. Problem ten został zauważony przez Komisję Europejską, która kilka lat temu nakazała naszym rządom podjęcie pilnych działań w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, które w naszych warunkach spowodowane są spalaniem węgla i innych paliw stałych w piecach przydomowych. Niskie kominy, przestarzałe piece węglowe i słabej jakości paliwo to główne przyczyny naszych problemów z zanieczyszczeniem powietrza.

W celu ograniczenia zjawiska smogu w 2018 r. pod nazwą Program Czyste Powietrze ruszył pionierski w skali Europy projekt dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Polsce. Dodatkowo uruchomiona została tzw. ulga termomodernizacyjna w podatku PIT oraz w wielu miejscach dotacje gminne. Wszystkie te narzędzia ułatwiają przeprowadzenie inwestycji i w naszych domach i zmniejszają ich koszt.

Aby jednak dobrze zaplanować, rozbudowywać i ulepszać system zachęt i ułatwień potrzebne są dokładne dane, jaka jest skala problemu do rozwiązania. Temu właśnie ma służyć Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli CEEB. Obecnie bazujemy na przybliżonych i w znacznej mierze nieaktualnych danych Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego co do liczby pieców węglowych podlegających likwidacji w najbliższych latach.

Dokładne dane na temat tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze mieszkania i domy są niezbędne, aby ułatwić nam przejście przez ten konieczny i skomplikowany proces transformacji energetycznej na drodze do czystego powietrza. Kompletna baza danych o użytkowanych źródłach ciepła będzie również bardzo przydatna do zaplanowania efektywnych kampanii edukacyjnych i informacyjnych dla mieszkańców.

Dlatego nie zwlekajmy ze złożeniem deklaracji i nie ulegajmy podszeptom, że to kolejna forma inwigilacji. Nie ma innego sposobu niż ankieta, aby uzyskać dane o sposobie ogrzewania, a wypełnienie i przesłanie ankiety jest bardzo proste i trwa 5 minut.

Wszystko, co musisz wiedzieć o CEEB – informacje, deklaracje, poradnik

Kto ma obowiązek złożyć deklarację?

Obowiązek składania deklaracji dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych oraz zarządców domów wielorodzinnych, czyli np. spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, administratorów, właścicieli.

Tutaj możesz pobrać druki deklaracji:

Dla każdego odrębnego budynku mieszkalnego/niemieszkalnego trzeba  wypełnić odrębny formularz.

Przykładowe wzory wypełnionych deklaracji:

Ważne! W budynkach wielorodzinnych w imieniu mieszkańców deklarację może złożyć zarządca budynku. Zdarza się jednak, że mieszkańcy na własną rękę montują sobie dodatkowe ogrzewanie, np. kozę czy kominek, i to nawet wtedy, gdy budynek ma centralne ogrzewanie, jest podłączony do sieci ciepłowniczej albo ma własną kotłownię. O tych własnych źródłach ogrzewania trzeba także poinformować.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grozi grzywna.

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić?

Trzeba zgłosić praktycznie każde ogrzewanie pomieszczenia oraz źródła spalania paliw o mocy do 1 MW, które teraz nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia. W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracja wymienia 11 źródeł ciepła: sieć ciepłownicza, różnego rodzaju kotły (gazowe, olejowe, na paliwa stałe), kominki, piecokuchnie, piece kaflowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne i kolektory słoneczne.

Należy podać nie tylko źródło ciepła, ale też ich liczbę i do czego służy – czy tylko do ogrzewania, czy także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Właściciele kotłów na paliwa stałe muszą określić, czy jest to kocioł z ręcznym czy automatycznym podajnikiem, jego klasę oraz rodzaj stosowanego paliwa: węgiel, pellet, drewno, inny rodzaj biomasy.

W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?

Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw powstał z dniem 1 lipca 2021 r. Od tego czasu jest 12 miesięcy na złożenie deklaracji dla budynków już istniejących, które mijają 30 czerwca 2022 r.

W przypadku nowych budynków jest to 14 dni od pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

W przypadku zmian dotyczących ogrzewania czy spalania paliw czas na poinformowanie o tym wyniesie też 14 dni.

Jak można złożyć deklarację?

  • W formie elektronicznej – przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.ceeb.gov.pl
  • W formie papierowej – wysyłając listem lub składając osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla adresu nieruchomości

Skąd pochodzą dane zawarte w CEEB?

Głównie z deklaracji właścicieli czy zarządców nieruchomości. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. Projekt ustawy mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami, także zleconych przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na najczęstsze pytania

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

* Projekt “Czyste powietrze – warunek konieczny” realizowany na zlecenie Powiatu Wejherowskiego jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.