Na 10 gmin w powiecie wejherowskim tylko 3 (Wejherowo – miasto, Rumia, Luzino) podpisały porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW). Ma ona na celu wspólną realizację programu Czyste Powietrze poprzez utworzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców gmin. 

Biorąc pod uwagę fakt, że działania podejmowane na rzecz poprawy jakości powietrza w powiecie wejherowskim powinny być realizowane na możliwie szeroką skalę oraz przy współpracy wielu środowisk niezbędne jest powstanie takich punktów w pozostałych 7 gminach. Ułatwi to mieszkańcom uzyskanie porady i wsparcia w sporządzaniu wniosku o dotację bez konieczności załatwiania spraw formalno-urzędowych w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku. Docelowo przyczyni się do zwiększenia popularności samego programu.

W związku z powyższym jako Stowarzyszenie przesłaliśmy do włodarzy 7 gmin w powiecie wejherowskim oraz przewodniczących rad gminnych pisma z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie prac nad utworzeniem punktów i pomoc mieszkańcom w zmianie sposobu ogrzewania (zwłaszcza w świetle obowiązujących w woj. pomorskim uchwał antysmogowych).

Pełna treść pisma znajduje się na końcu artykułu.

Dobrą okazją do podjęcia takich działań jest zapowiedziany przez prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tzw. pakiet korzyści, który mają otrzymać wszystkie gminy. Warunkiem jest zgłoszenie gminy do końca lutego br. do WFOŚiGW oraz podpisanie porozumienia o współpracy przy realizacji programu w terminie do końca maja 2021 r.
Pakiet korzyści obejmować ma: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkową nagrodę w konkursie za najwięcej złożonych wniosków w danym roku.

Dodatkowo, jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, odnotowano ponad dwukrotny wzrost liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze porównując dane z grudnia 2019 r. do tego samego okresu w 2020 r. Kluczowy wpływ miały na to wprowadzone usprawnienia tj. m.in. uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integracja z programem „Mój Prąd” czy podwyższenie dotacji dla najuboższych.

Łącznie w programie złożono niemal 200 tys. wniosków na 3,6 mld zł. Dotychczas wymieniono ponad 72 tys. starych źródeł ciepła – wynika z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najczęściej wybierano kotły kondensacyjne na gaz – zamontowano tak ponad 30 tys.  kotłów gazowych (42 proc.). Na drugim miejscu są kotły na pellet – ponad 16 tys. (23 proc.), na kolejnym – pompy ciepła z wynikiem 12,6 tys. sztuk (18 proc). Z programu Czyste Powietrze dofinansowano też zakup i montaż prawie 11,5 tys. kotłów na węgiel. (Źródło danych – wysokienapiecie.pl)