Informujemy, że w związku z wyborami samorządowymi do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw aktywność medialna prezesa Pomorskiego Alarmu Ekologicznego Arkadiusza Szczygła w zakresie spraw dotyczących działalności Stowarzyszenia ulega zawieszeniu na czas trwania kampanii wyborczej.

Zarząd Pomorskiego Alarmu Ekologicznego